Stäng
Logga för Möckelngymnasiet

Ansökan öppen för busskort till gymnasieelever

Nu är ansökan öppen för gymnasieelever som behöver busskort under läsåret 2022/2023. Ansök innan 30 maj.

Ansökan görs digitalt inför varje läsår. För elever som börjar årskurs 2 och 3 till hösten är ansökningsperioden 6 april – 30 maj. För elever som ska börja årskurs 1 till hösten är ansökningsperioden 1 – 15 juli.

För att busskort ska beviljas gäller följande:

  • Eleven är folkbokförd i Karlskoga kommun.
  • Elevens kortaste väg till skolan från folkbokföringsadressen är minst 6 km.
  • Eleven ska ha tackat ja till sin gymnasieutbildning.
  • Eleven är heltidsstuderande.
  • Eleven har inte inackorderingsbidrag.
  • Eleven har rätt till studiebidrag.
  • Om kraven i de första fyra punkterna är uppfyllda kan en elev beviljas busskort från och med första terminen i gymnasieskolan även om eleven ännu inte har fyllt 16 år.
  • Busskort kan beviljas till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

För att eleven säkert ska hinna få beslut och busskort innan skolstart måste man ha sökt inom ansökningsperioden.

Elever bosatta i andra kommuner än Karlskoga kommun ska vända sig till sin hemkommun för busskort.