Till Karlskogas startsida

Den g(l)ömda resursen

Den g(l)ömda resursen var ett projekt som drevs 2020–2022, för att ta tillvara på potentialen hos högutbildade tredjelandsmedborgare och säkra kompetensförsörjningen i Karlskoga kommun och Örebro kommun. Projektet finansierades av Europeiska Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Projekt Den g(l)ömda resursen pågick från 2020 till december 2022 och var ett samarbete mellan Karlskoga kommun och Örebro kommun. Syftet med projektet var att säkra kompetensförsörjningen till kommunerna och ge högutbildade tredjelandsmedborgare möjlighet att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. De har generellt svårt att få arbete trots att de har en hög utbildning och en bred arbetslivserfarenhet med sig.

Projektet Den g(l)ömda resursen finansierades gemensamt av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF), samt Karlskoga kommun och Örebro kommun.

Resultat

Totalt var 317 personer inskrivna i projektet (93 personer i Karlskoga kommun och 224 personer i Örebro kommun). Nu är projektet avslutat och resultatet blev att 77 procent av de som var inskrivna i projektet har gått ut i egen försörjning, varav 36 procent i arbete och 41 procent i studier.

8 av 10 av de som gått ut i arbete arbetar inom rätt bransch utifrån tidigare utbildning och erfarenhet. Till exempel som statistiker, administrativa tjänstepersoner, logistiker, samt ingenjörer inom IT, bygg och kemi.

Hjälpte informationen på denna sida dig?