Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Komvux som särskild utbildning

Du som bor i Sverige och har en intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada får studera Komvux som särskild utbildning från och med det andra kalenderhalvåret du fyller 20 år. Utbildningen är förlagd till Vuxnas lärande i Ekeby och Möckelngymnasiet i Karlskoga.

Förkunskapskrav​

Du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.​

Mål med utbildningen​

Målet med utbildningen är att du ska stimuleras i ditt lärande. Du ska ges möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens i syfte att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja din personliga utveckling.​

Vi utgår alltid efter dina enskilda behov och förutsättningar. På särskild utbildning för vuxna har du aldrig enskild undervisning. Du läser alltid tillsammans med andra klasskamrater. Vi tror att lärande sker genom socialt samspel med andra och för oss är integration och samarbete grundläggande.​

Fyra olika nivåer​

Särskild utbildning för vuxna i Karlskoga och Degerfors erbjuds på fyra olika nivåer. Det är du och din lärare som tillsammans bestämmer vilken nivå som passar dig bäst.​

  • Grundläggande nivå motsvarande grundsärskolan.​
  • Grundläggande nivå motsvarande träningsskolan på grundsärskolan.​
  • Gymnasial nivå motsvarande gymnasiesärskolans nationella program.​
  • Gymnasial nivå motsvarande gymnasiesärskolans individuella program.

På gymnasial nivå motsvarande gymnasiesärskolans nationella program har vi fyra stycken lärlingsutbildningar. På en lärlingsutbildning är du till stor del ute på en arbetsplats och får lära dig ett yrke. Du har också en del undervisning på skolan varje vecka. Våra lärlingsutbildningar är tre terminer långa men kan förlängas om det behövs. Nedan ser du vilka lärlingsutbildningar vi har.

  • Administration, handel och varuhantering
  • Fastighet, anläggning och byggnation
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Hotell, restaurang och bageri

Studieekonomi​

Det kostar inget att studera på Komvux som särskild utbildning. Skolan tillhandahåller läromedel. Du som elev kan söka bidrag för vissa studier hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Bidraget kan sökas av dig som har en funktionsnedsättning och av dina anhöriga. Du kan få hjälp av skolan att söka bidrag.​

Ansökan​

Du kan ansöka till oss genom att fylla i och skicka in vår ansökningsblankett. Blanketten hittar du under "Läs mer" nedan. Om du vill veta mer eller få hjälp med att fylla i ansökan kan du kontakta studie- och yrkesvägledare på Vuxnas lärande.

Vi har löpande intag, både höst och vår, utifrån individuella överenskommelser.

Hjälpte informationen på denna sida dig?