Stäng
Logga för Karlskoga kommun

CNC-tekniker / produktionstekniker

CNC-tekniker/produktionstekniker blått certifikat

Den avancerade tillverkningsindustrin är en av Sveriges viktigaste branscher och tillgången på kvalificerad arbetskraft är avgörande för branschens framtid. Vår utbildning till CNC-tekniker/produktionstekniker är framtagen utifrån de kvalifikationer som näringslivet efterfrågar.

Om utbildningen ​

Målet med utbildningen är att våra studenter ska få en aktuell och kvalificerad specialistkompetens med god bredd för att kunna arbeta inom den moderna tillverkningsindustrin med CNC- och CAD/CAM-teknik. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i att programmera, leda och delta i industriell tillverkning med avancerad CNC-teknik. Efter avslutad utbildning kommer du att ha kunskaper motsvarande blått certifikat och delar av det svarta.​

CNC Teknik 2017 är branschens certifieringssystem inom skärteknik och finns i grön, blå och svart nivå.

Utbildningen omfattar bland annat:​

 • programmering och hantering av CNC-styrda verktygsmaskiner och moderna CAD/CAM-verktyg.​
 • beredning, styrning och optimering av produktion i CNC-styrda multifunktionsmaskiner.​
 • metoder för att effektivisera och kvalitetssäkra produktion.​
 • material/verktygslära och skärteknik.​

Efter avslutad utbildning förväntas du:​

 • behärska moderna tillverkningsmetoder.​
 • ha en god maskinteknisk allmänbildning och kunna vara en kreativ problemlösare.​
 • ha kunskaper inom produktions- och kvalitetsteknik, material- och verktygslära, mät- och ritteknik, underhållsteknik och automation.​
 • kunna ta en aktiv roll i projekt genom kunskaper inom arbetsmiljö, Lean, produktionsekonomi och projektstyrning.​

Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta som:​

 • CNC-tekniker/operatör​
 • CAM-beredare​
 • Produktions- och kvalitetstekniker​
 • Produktionsplanerare​

För vem passar utbildningen? ​

 • dig som är yrkesverksam inom området och vill fördjupa dina kunskaper.​
 • dig som läst gymnasiets Industriprogram, Teknikprogram eller annat relevant yrkesprogram.​
 • dig som har yrkeskompetens inom CNC motsvarande grönt certifikat.​
 • dig som är intresserad av tekniskt inriktat arbete och är beredd att jobba inom ett område där utvecklingen snabbt går framåt och har ett intresse av att alltid lära sig nya saker​.

Examen​

Yrkeshögskoleexamen med inriktning mot CNC-teknik.

Så fungerar ansökan och antagning

Ansökan

Ansökan sker digitalt via vår hemsida. Kom ihåg att du ska bifoga dina tidigare betyg, intyg och eventuella arbetsgivarintyg tillsammans med din ansökan. Om du saknar de rätta förkunskapskraven och om du inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen om du bedöms ha tillräckliga förkunskaper för att klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.​

Besked om antagning​

Är du antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. ​
Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats. Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt prioriteringsordning.​

Studieekonomi

Studieekonomi​

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Eventuell kurslitteratur bekostar du själv.

Kurser som ingår i utbildningen​:


Kurser

Poäng

Lärande i arbete 1

30

Lärande i arbete 2

40

Lärande i arbete 3

40

Produktionsutveckling 1

10

Produktionsutveckling 2

10

CNC-teknik 1

62

CNC-teknik 2

40

CAD/CAM-teknik 1

35

CAD/CAM-teknik 2

45

Material- och verktygslära

20

Teknisk dokumentation

5

Teknisk engelska

10

Matematik

20

Automationsgrunder

8

Projektledning och ledarskap

5

Examensarbete

20Totalt:

400 YHP

Information

Förkunskapskrav - Behörighet ​Du har grundläggande behörighet att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående:

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i ovanstående punkt.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning eller
 • Du har genom svensk- eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav Utbildningsanordnaren kan ställa krav på särskilda förkunskaper och villkor utöver grundläggande behörighet.
Du ska ha lägst betyg E/3/G i någon av följande kurser på gymnasialnivå eller motsvarande kunskaper:

 • Produktionskunskap 1
 • Produktionsutrustning 1
 • Datorstyrd Produktion 1
 • Kunskaper och kompetenser motsvarande grönt certifikat inom CNC.

Omfattning ​400 YH-poäng.​ Utbildningslängd 2 år.

Studietakt​ Heltidsstudier.

Studieform​ På plats, dagtid. Drygt 25% av utbildningen sker på en arbetsplats i form av LIA (Lärande i arbete).

Studieperioder Nästa studiestart: ​6 september 2021

Ansökningsperioder​ ​Ansökningsperiod: 11 januari - 11 april 2021. Ansökningsperioden är stängd.

Det finns fortfarande mycket goda möjligheter till en plats på utbildningen. Vi tar emot sen anmälan.

Tryck på Ansökan här under 'Läs mer' för att göra en sen anmälan.  

Hjälpte informationen på denna sida dig?