Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Industriell automationstekniker

Intervju med Utbildningsledare Lars Weman och elev Johan Israelsson

Automation är en framtidsbransch av stor betydelse för konkurrenskraften. Utbildningen ligger i gränslandet mellan maskin-, el- och datateknik och är relativt branschoberoende. Det ger dig stora möjligheter till jobb efter examen.

Om utbildningen ​

Vår utbildning till automationstekniker är framtagen tillsammans med industrin utifrån de kvalifikationer som näringslivet efterfrågar. Du får en aktuell och kvalificerad kompetens med god bredd för att kunna arbeta inom den moderna process- och tillverkningsindustrin som automationstekniker.​

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om​

 • industriell automation och industriella processer i allmänhet​
 • underhållsmodeller och de praktiska formerna för genomförandet​
 • elsäkerhet, personsäkerhet, miljökrav och grunderna för CE-märkning ur ​
  brukarperspektiv​
 • automationssystem, datorkommunikation, fältbussar och trådlösa system​
 • programdokumentation och programmeringsteknik​
 • sammansatta system, systemteknik och HMI​
 • Lean och kvalitetsteknik och ledarskap av mindre teknikprojekt

Kunskaper i

 • elteknik, elektronik och digitalteknik​
 • grundläggande mekanik med tillämpningar såsom transmissioner och lyftdon​
 • pneumatiska, hydrauliska och elektriska styrdon​
 • givare, mätteknik och mätfel​
 • styr- och reglerteknik​
 • plc-programmering och industriell robotprogrammering​
 • cad och ritteknik​

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser och färdigheter för att ​

 • underhålla och felsöka industriella automationssystem självständigt och i grupp​
 • modifiera och vidareutveckla industriella automationssystem​
 • kommunicera arbetsuppgifter och lösningar inom arbetsområdet​
 • leda mindre tekniska projekt​
 • utföra systematisk felsökning och underhåll på mekatroniska system​
 • kommunicera muntligt och skriftligt teknisk information på engelska och svenska​
 • programmera i PLC-system och modifiera befintliga program utgående från specifikationer​
 • trimma in och optimera PID-regulatorer​
 • utföra robotprogrammering​
 • dokumentera och använda relevanta verktyg​

Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta som​

 • Industriell automationstekniker​
 • Automationstekniker​

För vem passar utbildningen? ​

 • dig som är intresserad av tekniskt inriktat arbete och är beredd att jobba inom ett område där utvecklingen snabbt går framåt och har ett intresse av att alltid lära sig nya saker​
 • dig som läst gymnasiets industriprogram, el- och energiprogram, teknikprogram eller relevant yrkesprogram​
 • dig som är yrkesverksam inom området och vill fördjupa sina kunskaper​

Examen​

Yrkeshögskoleexamen

Så fungerar ansökan och antagning

Ansökan

Ansökan sker digitalt via vår hemsida. Kom ihåg att du ska bifoga dina tidigare betyg, intyg och eventuella arbetsgivarintyg tillsammans med din ansökan. Om du saknar de rätta förkunskapskraven och om du inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen om du bedöms ha tillräckliga förkunskaper för att klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.​

Besked om antagning​

Är du antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. ​
Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats. Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt prioriteringsordning.​

Studieekonomi

Studieekonomi​

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Eventuell kurslitteratur bekostar du själv.

Kurser som ingår i utbildningen


Termin 1

Kurser

Poäng

Inledande Matematik

10 YH-poäng

Teknisk engelska

10 YH-poäng

El lära/Elektronik/Digitalteknik

45 YH-poäng

Mekanik - introduktion 

15 YH-poäng

Kommunikation & interaktion (Svenska) 

10 YH-poäng

Tillämpningar - Introduktion och grundläggande felsökning

10 YH-poäng

Totalt:

100 YH-poäng

Termin 2

Kurser

Poäng

Styr och reglerteknik I:

60 YH-poäng

- Styrteknik & Programmering


- Givare och mätteknik


- Styrdon


- Reglerteknik & Regulatorer 


Produktionsteknik/Logistik/Ekonomi/Regelverk

10 YH-poäng

LIA 1 (6 veckor) 

30 YH-poäng

Totalt:

100 YH-poäng


Termin 3

Kurser

Poäng

Styr och reglerteknik II: 

60 YH-poäng

- Tillämpningar (Mekatronik)


- Systemteknik & Felsökningsmetodik


LIA 2 (8 veckor) 

40 YH-poäng

Totalt:

100 YH-poäng


Termin 4

Kurser

Poäng

Styr och reglerteknik III:

40 YH-poäng

- Robotteknik - Datakommunikation , HMI & Överordnade system


- Simuleringsövningar & Integration med CNC-maskiner 


Drift & Underhållsteknik 

10 YH-poäng

LIA 3 (6 veckor) 

30 YH-poäng

Examensarbete 

20 YH-poäng

Totalt:

100 YH-poäng

Information

Förkunskapskrav - Behörighet ​Du har grundläggande behörighet att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående:

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i ovanstående punkt.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning
  eller
 • Du har genom svensk- eller utländsk, eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Särskilda förkunskapskrav Utbildningsanordnaren kan ställa krav på särskilda förkunskaper och villkor utöver grundläggande behörighet.

Du ska ha godkänt betyg i någon av nedanstående kurser på gymnasialnivå:

 • Datorteknik 1 100 p
 • Industritekniska processer 1 100 p
 • Mekatronik 1 100 p
 • Teknik 1 150 p
 • Matematik 2 100 p

Omfattning ​400 YH-poäng.​ Utbildningslängd 2 år.

Studietakt​ Heltidsstudier.

Studieform​ På plats, dagtid. Drygt 25% av utbildningen sker på en arbetsplats i form av LIA (Lärande i arbete).

Studieperioder Nästa studiestart: ​6 september 2021

Ansökningsperioder​ ​Ansökningsperiod: 11 januari - 11 april 2021. Ansökningsperioden är stängd.

Det finns fortfarande mycket goda möjligheter till en plats på utbildningen. Vi tar emot sen anmälan.

Tryck på Ansökan här under 'Läs mer' för att göra en sen anmälan.  

Hjälpte informationen på denna sida dig?