Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Industriteknik - CNC-operatör

Om du vill arbeta som CNC-operatör är denna utbildning rätt för dig.
Som CNC-operatör ansvarar
du för en datorstyrd maskin för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Med hjälp av maskinen tillverkar du detaljer som ingår i kvalificerad verkstadsproduktion. Maskinen programmeras utifrån ritningar och CAD/CAM-underlag.

Om utbildningen ​

Som CNC-operatör har du möjlighet att från ett ritningsunderlag skapa ett datorprogram som styr en CNC-svarv eller fräs som sedan producerar detaljer. Det kan handla om hundradels millimeter för att få ett resultat att överensstämma med kundens önskemål. CNC-operatören måste känna till vad som påverkar maskinen och därefter beräkna inställningen för att få ett bra resultat.
CNC-operatören riggar och sköter datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer. Utbildningen passar dig som är intresserad av teknik, underhåll, tillverkning och problemlösning. Utbildningen är en yrkesutbildning som ger dig god anställningsbarhet. I utbildningen ingår 15% APL (riktad praktik inom industrin).

Utbildningen ger dig nödvändiga kunskaper och färdigheter i konventionell- och maskinstyrd bearbetning, produktionsteknik, produktionskunskap, automationsteknik, arbetsmiljö, driftsäkerhet och underhållsteknik, produktutveckling och datorstyrd produktion. En viktig aspekt i utbildningen är medarbetarskap och eget ansvar, vilket behövs i arbetet inom tillverkningsindustrin.​ Efter avslutad utbildning kan du jobba som CNC-operatör.​​

Du studerar på heltid och detta innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider samt närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning i skolan. Du förväntas även studera hemma på kvällstid eller på helger. Dator är ett nödvändigt hjälpmedel i dina studier.

För vem passar utbildningen? ​

Utbildningen passar dig som är intresserad av arbete som CNC-operatör och har kompetenser motsvarande högstadiekompetens. Vi vänder oss även till dig som har gått en gymnasial utbildning men som vill ha en yrkesutbildning.​

Kurser som ingår i utbildningen


Kursnamn

Poäng

Kurskod

Industritekniska processer 1

100

INUINU01

Produktionskunskap 1

100

PRDPRO01

Produktionsutrustning 1

100

PRUPRD01S

Människan i industrin 1

100

MÄIMÄN01

Tillverkningsunderlag 1

100

TILTIL01

Datorstyrd produktion 1

100

DARDAT01S

Produktutveckling 1

100

PRKPRK01

Datorstyrd produktion 2

100

DARDAT02

Datorstyrd produktion 3

100

DARDAT3

Produktionsutrustning 2

100

PRUPRD02S

Antagning och studieekonomi

Så fungerar antagningen

Alla som söker till en kommunal yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå är inte garanterade en plats. Om det finns fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än antal platser på utbildningen kommer ett urval att göras. Behöriga sökande som bedöms ha störst behov av utbildningen kommer att prioriteras. Språktester och/eller intervjuer kan komma att användas i urvalsprocessen. Urvalet sker enligt Förordningen om vuxenutbildning (2011:1108).

Besked om antagning

Är du antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. ​
Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.​

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt prioriteringsordning.​

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Eventuell kurslitteratur bekostar du själv. Mer information och hur du ansöker om studiemedel från CSN hittar du på CSN:s hemsida.
Länk till CSN finns under 'Läs mer' längst ner på sidan.

Så här ansöker du

Du som bor i Karlskoga eller Degerfors ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar under "Läs mer" längst ner på sidan. Posta din ansökan till den adress som anges på blanketten eller scanna din ansökan och maila den till e-postadressen som anges på blanketten.

Kom ihåg att du måste bifoga dina tidigare betyg i ansökan. Betygen ska visa att du uppfyller förkunskapskraven till utbildningen.

Du som inte bor i Karlskoga eller Degerfors, ta kontakt med Komvux i din hemkommun för att göra ansökan.

Information

Industriteknik - CNC-operatör, studieort Karlskoga

Om yrket
Som CNC-operatör har du möjlighet att från ett ritningsunderlag skapa ett datorprogram som styr en CNC-svarv eller fräs som sedan producerar detaljer. Utbildningen passar dig som är intresserad av teknik, underhåll, tillverkning och problemlösning.

Förkunskapskrav

  • Matematik på grundläggande nivå, motsvarande årskurs 9.
  • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå.

    Om du har läst kurserna via kommunal vuxenutbildning efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

  • Matematik, delkurs 4 på grundläggande nivå.
  • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå.

Du måste bifoga en kopia på dina betyg/intyg tillsammans med din ansökan som styrker dina kunskaper.

Poäng
​1000 poäng ​

Utbildningslängd
44 veckor​

Studietakt
100%, heltidsstudier.

Nivå
Gymnasial nivå
På plats samt APL (praktik), 15% av​ utbildningstiden.

Utbildningen börjar
2022-08-15

Utbildningen slutar
2023-06-16

Ansökan öppnar
Ansökan är stängd.

Ansökan stänger
Ansökan är stängd.

Hjälpte informationen på denna sida dig?