Till Karlskogas startsida

Montage & process

Man i arbetskläder mäter rör på en industri.

Industrin är en av Sveriges viktigaste branscher och tillgången på utbildad arbetskraft är avgörande för branschens framtid. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom industriteknik med inriktning mot montage och process.

Om utbildningen ​

Utbildningen ger dig en grundläggande introduktion till industriarbete där du får lära dig allt från industriutveckling, verkstadsarbete och verkstadskunskap, ritningsläsning samt montering och processer inom industrin.

Att arbeta med montage ställer höga krav på precision och noggrannhet. Du ska klara lättare ritningsläsning och kunna jobba självständigt och i grupp.

Inom process tas olika tillverkningsprocesser upp och hur man arbetar med övervakning och processtyrning i produktionen. Du jobbar framför allt inom kemisk industri, stål- och metallindustri, pappers- och massaindustri, träindustri och livsmedelsindustri.

Du studerar på heltid och detta innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider samt närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning i skolan. I utbildningen ingår det minst 15% APL, där du får en möjlighet att göra praktik på något utav industriföretagen. 

För vem passar utbildningen? ​

Utbildningen passar dig som vill satsa på en karriär inom industrin och kan tänka dig att arbeta med olika arbetsuppgifter inom montage och process.

Kurser som ingår i utbildningen

Lista med kurser som ingår i utbildningen

Kursnamn

Poäng

Kurskod

Människan i industrin 1

100

MÄIMÄN01

Produktionskunskap 1

100

PRDPRO01

Produktionsutrustning 1

100

PRUPRD01S

Tillverkningsunderlag 1100

TILTIL01

Avhjälpande underhåll 1

100

DRIAVH01

Industritekniska processer 1

100

INUINU01

Antagning och studieekonomi

Så fungerar antagningen

Alla som söker till en kommunal yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå är inte garanterade en plats. Om det finns fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än antal platser på utbildningen kommer ett urval att göras. Behöriga sökande som bedöms ha störst behov av utbildningen kommer att prioriteras. Språktester och/eller intervjuer kan komma att användas i urvalsprocessen. Urvalet sker enligt Förordningen om vuxenutbildning (2011:1108).

Besked om antagning

Är du antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. ​
Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.​

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt prioriteringsordning.​

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Mer information och hur du ansöker om studiemedel från CSN hittar du på CSN:s hemsida. Länk till CSN finns under 'Läs mer' längst ner på sidan.

Eventuell kurslitteratur bekostar du själv.

Viss skyddsutrustning tillhandahålls av skolan. Du får skyddsskor, skyddsglasögon, hörselskydd samt t-shirt och sweatshirt. Arbetsbyxor bekostar du själv.

Förkunskapskrav

Godkända grundskolebetyg från årskurs 9 i:

 • Matematik
 • Svenska/svenska som andraspråk

Alternativt godkända betyg från kommunal vuxenutbildning i:

 • Matematik, delkurs 4 på grundläggande nivå
 • Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 4

Du måste bifoga en kopia på dina betyg/intyg tillsammans med din ansökan som styrker dina kunskaper.

Kort fakta om utbildningen

 • Omfattning: 600 poäng
 • Ansökan öppnar: 24 oktober 2023
 • Ansökan stänger: 18 januari 2024
 • Utbildningen startar: 26 februari 2024
 • Utbildningen slutar: 11 oktober 2024
 • Studietakt: 100%
 • Utbildningslängd: 29 veckor. OBS! Studieuppehåll veckorna 28-31.
 • Nivå: Gymnasial nivå. På plats med APL (praktik) 15% av utbildningstiden. 

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?