Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Servicemeddelanden

true true true true true true true true true true true true true true true true
 1. 22 november 2022

  Underlätta för snöröjningen - parkera på rätt sida vägen

  I Karlskoga gäller datumparkering under hela året mellan klockan 00.00-07.00. Nu under vintern är det extra viktigt att tänka på att parkera på rätt

 2. 18 november 2022

  E18, Ekebykorset

  Trafikverket håller just nu på att återställa Ekebykorset efter ett försök att bygga gång- och cykeltunnel under E18. När återställningen är klar

 3. 26 oktober 2022

  Bygger gång- och cykelväg vid Blockstensvägen

  Med start i slutet av oktober påbörjas arbetet med byggande av gång- och cykelväg vid Blockstensvägens södra sida, mellan Aprikosvägen och vändplatsen

 4. 04 augusti 2022

  Byggande av gång- och cykelväg vid Lötgatan

  Karlskoga kommun kommer att påbörja arbetet med byggande av gång- och cykelväg vid Lötgatans sydöstra sida. Arbetet beräknas starta under vecka 32 och

 5. 11 maj 2022

  Byggnation Storängstrand-Finnebäck

  Just nu pågår en byggnation av infrastruktur för ett nytt bostadsområde, Storängstrand-Finnebäck. Under byggnationen kan framkomligheten variera.

 6. 15 mars 2022

  Nobelstadions passage avstängd under renovering

  Gång-, cykel- och motorburen trafik hänvisas till Filipstadsvägen och Norrleden, under tiden markarbeten pågår utanför Nobelstadion. Den 28 mars 2022