Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Välkommen till Karlskoga!

Kontakta oss

 • 0586 - 610 00

 • info@karlskoga.se

 • Katrinedalsgatan 4, Karlskoga

 • Måndag - fredag 07.30-16.00

Vad gör kommunen för att minska elförbrukningen?

Så här ser Karlskoga kommuns plan ut för en minskad elförbrukning.

Karlskoga busstation

Nu går renoveringen av busstationen in i sitt slutskede. Här kan du läsa om vad som gjorts.

Vägbloggen

Få uppdateringar om kommunens vägar, gator och platser under hela året.

Nyheter

Servicemeddelanden

 • Underlätta för snöröjningen - parkera på rätt sida vägen


  I Karlskoga gäller datumparkering under hela året mellan klockan 00.00-07.00. Nu under vintern är det extra viktigt att tänka på att parkera på rätt sida av vägen för att underlätta för snöröjningsfordonen.
 • E18, Ekebykorset


  Trafikverket håller just nu på att återställa Ekebykorset efter ett försök att bygga gång- och cykeltunnel under E18. När återställningen är klar början man färdigställa den nya cirkulationsplatsen.
 • Bygger gång- och cykelväg vid Blockstensvägen


  Under hösten påbörjades arbetet med byggande av gång- och cykelväg vid Blockstensvägens södra sida, mellan Aprikosvägen och vändplatsen i väster. Under vintern pusas arbetet och återupptas igen till våren.

Besök gärna också:

Visit Karlskoga
Biblioteket