Till Karlskogas startsida

Studie- och yrkesvägledning

Vad händer efter nian, när den obligatoriska skolan är slut? De allra flesta ungdomar fortsätter att studera på gymnasiet medan några väljer att söka jobb.

Det är bra att diskutera valmöjligheterna med studie- och yrkesvägledarna som finns på våra högstadieskolor, de har koll på olika yrkesroller och vilka utbildningar som krävs. Både elever och föräldrar kan ta kontakt via telefon eller boka tid för ett möte. Via Servicecenter får du kontakt med en studie- och yrkesvägledare.

Grundskolans studie- och yrkesvägledning är i huvudsak inriktad på valet till gymnasiet och är därmed mest aktiv i årskurs 9. Under sista året i grundskolan får eleverna ta del av flera olika aktiviteter, till exempel:

  • Information om gymnasievalet under lektionstid​.
  • Enskilt samtal med studie- och yrkesvägledare.
  • Studiebesök.
  • Utbildningsmässor och temadag.
  • Öppet hus på Möckelngymnasiet​.

Studie- och yrkesvägledaren är också ett stöd för alla som arbetar på skolan när det gäller studie- och yrkesorienterande insatser och organiserar elevernas praoperioder.

Kontaktuppgifter

Servicecenter

Telefon: 0586-610 00

E-post: info@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?