Till Karlskogas startsida

Val och antagning

Gymnasieutbildning är en frivillig fortsättning på grundskolan med större valmöjligheter vad gäller program och ämnen. Det finns 18 nationella program varav 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program.

Alla under 20 år kan söka gymnasieutbildning, utbildningen måste dock påbörjas innan du har fyllt 20 år. Du måste ha slutfört sista årskursen i grundskolan med godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt uppfylla behörighetskraven för det program du söker. Du kan inte söka gymnasiet om du tidigare har gått klart ett nationellt gymnasieprogram eller likvärdig utbildning eller avlagt International Baccalaureate (IB).

Hur söker jag till gymnasiet?

Du som söker direkt från grundskolan söker via webben (i Dexter). I januari får du som går i 9:an information och inloggningsuppgifter av din studie- och yrkesvägledare. När du gjort ditt val skriver du ut din ansökan, skriver under och lämnar den till din studie- och yrkesvägledare.

Du som inte går i årskurs 9, men är skriven i Örebro län, fyller i ansökningsblanketten och skickar den tillsammans med bevittnade kopior av slutbetyg från grundskolan samt personbevis till:

Gymnasieförvaltningen
Gymnasieantagningen
Box 31110
701 35 Örebro

Är du folkbokförd i en kommun utanför Örebro län skickar du ansökan till antagningskansliet i din hemkommun.

Omval

Om du skulle ångra ditt val under ansökningsperioden, finns det möjlighet att göra ett omval senast i maj.

Behörighet

För att bli antagen till ett nationellt program måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. För ett yrkesprogram måste du ha godkänt i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta. För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv.

För ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. För naturvetenskaps- och teknikprogrammen måste du ha godkänt i biologi, fysik och kemi.

Vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram kan ha särskilda antagningskrav och ibland tester.

Du som inte är behörig till ett nationellt program kan söka ett introduktionsprogram.

Antagningsbesked och reservplatser

I början av juli får du ett antagningsbesked. Har du sökt utbildning både inom och utanför länet eller på friskolor som inte antagningsenheten i Örebro sköter antagningen för kan du få flera antagningsbesked. Det är viktigt att du följer anvisningarna i respektive besked och svarar inom det datum som finns angivet, annars kan ungdomar som väntar på en reservplats bli utan.

Efter den slutliga antagningen börjar reservantagningen. Det brukar vanligen ske från juli månad och framåt. Antagningsbeskedet kommer på posten eller genom att du blir uppringd om det är nära terminsstart. Därför är det viktigt att du lämnar uppgifter om telefon- och mobilnummer på din ansökan.

Det preliminära antagningsbeskedet kommer i april och det slutliga antagningsbeskedet skickas hem i början av juli.

Studier på annan ort

Vill du söka utbildning i annan kommun eller friskola gör du det på samma sätt som inom kommunen, via webben. Antagningsenheten i Örebro vidarebefordrar sedan din ansökan till rätt ställe.

Riksidrottsgymnasium

Du som vill söka till ett riksidrottsgymnasium måste göra två ansökningar. Via Riksidrottsförbundet (RF) gör du en separat ansökan för dina idrottsmeriter, notera att ansökningstiden skiljer sig mellan olika idrotter. Dessutom måste du göra en vanlig gymnasieansökan via webben till det program du vill läsa.

Ansök via Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?