Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Om karlskoga.se

Karlskoga.se är kommunens officiella webbplats. Den innehåller information om kommunens verksamheter, den politiska processen samt vad som händer i staden Karlskoga.

Vår webbplats ska stödja kommunens vision samt kommunfullmäktigemålen.

Om kakor (cookie)

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

Karlskoga kommun använder kakor på sin webbplats framför allt för att följa upp vilka sidor som besöks på våra webbplatser. Uppföljningen sker för att vi ska få underlag till att förbättra webbplatsen för våra besökare.

Våra kakor

Sessionscookie

När du besöker en sida, lagras den här typen av cookie temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Siteimprove

Siteimprove används på karlskoga.se för att samla besöksstatistik. Verktyget sätter enstaka kakor.

Kakor från Siteimprove (engelska)länk till annan webbplats

Tillgänglighetsredogörelse

Karlskoga kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

  • hur webbplatsen karlskoga.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen: somliga dokument, e-tjänster och system som du kan logga in till från våra webbplatser uppfyller inte WCAG vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig. Ett flertal av dessa system och e-tjänster sköts i system som vi inte själva kan förändra. 

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Hjälpte informationen på denna sida dig?