Till Karlskogas startsida

Om karlskoga.se

Karlskoga.se är kommunens officiella webbplats. Den innehåller information om kommunens verksamheter, den politiska processen samt vad som händer i staden Karlskoga.

Vår webbplats ska stödja kommunens vision samt kommunfullmäktigemålen.

Om cookies (kakor)

En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator, mobiltelefon eller den enhet du använder.

Karlskoga kommun använder cookies på webbplatsen framför allt för att följa upp vilka sidor som besöks på våra webbplatser. Uppföljningen sker för att vi ska få underlag till att förbättra webbplatsen för våra besökare.

Om du inte vill att webbplatser ska spara cookies på din enhet kan du stänga av det i webbläsarens säkerhetsinställningar. Där kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur du kan hantera cookies.

När cookies stängs av i webbläsaren kan vissa funktioner på Karlskoga kommuns webbplats sluta att fungera.

Våra kakor

När du besöker en sida lagras den här typen av cookie temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Tillgänglighetsredogörelse

Karlskoga kommun står bakom den här webbplatsen, och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den och ta del av informationen.

I vår tillgänglighetsredogörelse beskriver vi

 • hur webbplatsen karlskoga.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,
 • eventuella kända tillgänglighetsproblem,
 • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är karlskoga.se?

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Under rubriken "Brister i tillgängligheten på karlskoga.se" kan du läsa om vad som just nu inte är tillgängligt på karlskoga.se och hur vi arbetar för att åtgärda det.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte finns beskrivna här nedan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera tillgänglighetsbrister på karlskoga.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Brister i tillgängligheten på karlskoga.se

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckas uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 med nivå AA. Här är de brister vi är medvetna om på karlskoga.se.

Dokument och blanketter

Webbplatsen har i dag många dokument i PDF-format som inte uppfyller tillgänglighetskraven och kan därför vara svåra att få upplästa med hjälpmedel. Vi arbetar nu med att göra våra blanketter digitala i våra e-tjänster, men också med att ta fram nya dokumentmallar som säkerställer tillgänglighet både vid skapande och revidering.

Om du behöver hjälp med att läsa upp ett otillgängligt dokument är du välkommen att kontakta servicecenter. Är det en blankett kan du se om den finns som e-tjänst:

Mina sidor Länk till annan webbplats.

Radbrytningar med br-element

I formulär uppstår ibland oavsiktlig radbrytning där det inte ska vara radbrytning. Felet är överlämnat till vår leverantör för webbpubliceringsverktyget för åtgärd enligt tillgänglighetskraven. Detta är ingenting som vi manuellt kan ta bort.

Språkkod kan saknas

På ett fåtal ställen kan språkkod saknas på enstaka ord och meningar, där de skiljer sig från sidans huvudsakliga språk. Till exempel när engelska ord finns på de svenska sidorna. Vi har dialog med leverantören för webbpubliceringsverktyget för att kunna åtgärda det.

Markerad text med strong-element

I webbpubliceringsverktyget finns i dag bara ett sätt att markera text med fetstil, vilket är med strong-elementet. Det blir ett tillgänlighetsproblem då den markerade texten då ses som extra viktig, och inte bara rent grafiskt framhävd. Leverantören har ett pågående ärende där man ser om man kan använda b-elementet istället, vilket är mer användbart får oss då vi i de flesta fallen inte vill lägga större vikt på de markerade orden utan bara framhäva de grafiskt.

Valideringsfel för CSS- och HTML-kod

Det kan finnas valideringsfel i CSS- och HTML-kod på webbplatsen.

Brister i tillgängligheten på våra digitala tjänster

Här är de brister som finns i våra externa tjänster utanför karlskoga.se.

Lokalbokning (FRI Webb-Bokning)

Leverantören av bokningssystemet för lokaler är meddelade att följande punkter brister i tillgängligheten. Vi följer upp att dessa ska vara lösta under tidig höst 2023.

 • Texter ser ut som rubriker men är inte uppmärkta med ett rubrikelement.
 • Tabellrubriker är inte korrekt uppmärkta.
 • Sidan laddar om automatiskt en gång i minuten.
 • Det huvudsakliga språket på sidan är inte maskinläsbart.
 • Knappars begäran kan inte ångras i direkt anslutning till genomförandet. Exempel på detta kan vara genomförandet av en bokning, bokningsförfrågan eller redigering av data.
 • På vissa ställen kan oväntade fel ge otydliga resultat med bristande meddelanden.

Om du behöver hjälp att boka en lokal är du välkommen att kontakta servicecenter, så hjälper vi dig.

Mina sidor (e-tjänster)

För att förenkla kontakter och inlämning av blanketter använder vi digitala e-tjänster. Dessa innehåller tillgänglighetsbrister som vi framfört till leverantören och bett om åtgärd. Vi följer upp under hösten 2023 för att se så att det är gjort.

 • Inmatningsfält saknar maskinläsbara syften (autocomplete-attribut).
 • Inmatningsfält och radioknappar med grå kantlinjer har otillräcklig kontrast till bakgrunden.
 • Det framgår inte i text vilka inmatningsfält som är obligatoriska eller frivilliga. Asterisken som indikerar detta förklaras inte.
 • Fokusmarkeringen för länken "Logga in" består enbart av färgbyte, som inte är möjlig att uppfatta med nedsatt färgseende.
 • Det går inte att nå de felmeddelanden som visas vid hover över varningsikonerna med hjälp av tangentbordet.
 • Den länkade logotypen saknar maskinläsbart textalternativ.
 • Det huvudsakliga språket på sidan är inte maskinläsbart.
 • Det framgår varken i text eller på ett maskinläsbart sätt vilka fält som är felande vid validering.
 • Felmeddelanden vägleder inte användaren att rätta i sin inmatning. Felmeddelandena informerar inte om det rätta dataformatet utan säger bara "Felaktigt format på fältet".
 • Vissa texter ser ut som rubriker men är inte uppmärkta med ett rubrikelement.
 • Elementet "strong" används som komplement till rubrikelementet.
 • I mindre skärmar eller vid inzoommning anges det inte på ett maskinläsbart sätt att menylänken är expanderbar.
 • Vid mindre fönsterstorlekar eller inzoomning läggs texter och andra komponenter i fel ordning.
 • Vid mindre fönsterstorlekar eller inzoomning går det inte att nå "läs mer" med tangentbordet.
 • Länkar på vissa sidor är det enda sättet att nå sidan på webbplatsen. Det går inte att söka fram den med sökfunktionen.

Om du behöver hjälp att fylla i blanketter eller få ett dokument uppläst är du välkommen att kontakta servicecenter.

E-legitimering (Sirius IT)

I e-legitimeringen loggar du bland annat in på "Mina sidor" med hjälp av till exempel bankID. Leverantören är meddelad för att åtgärda felet.

 • Inmatningsfältets kantlinje har otillräcklig kontrast mot bakgrunden.

Hur vi testar och kontrollerar tillgängligheten

 • Under 2020 lanserades en helt ny webbplats med krav på tillgänglighet enligt WCAG 2.1 nivå AA.
 • Myndigheten för digital förvaltning har gjort stickprov på webbplatsen. Den senaste gjordes i november 2022.
 • I vårt webbpubliceringsverktyg finns en inbyggd tillgänglighetskontroll som i realtid analyserar vid ändringar och nya publiceringar.
 • En gång i veckan körs en schemalagd tillgänglighetskontroll som letar igenom hela webbplatsen efter brister. Dessa brister åtgärdas sedan löpande.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 24 juni 2023.

Hjälpte informationen på denna sida dig?