Till Karlskogas startsida

Resa till fritids inom anpassad grundskola/gymnasieskola

Normalt ansvarar föräldrarna för en elevs resor till och från fritids. Ett undantag från regeln görs när det gäller en funktionshindrad elev som går i anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola. Eleven erbjuds då en förvaltningsresa mellan fritids och exempelvis hemmet.

Förvaltningsresa är inte detsamma som skolskjuts eller färdtjänst, utan en helt egen typ av resa som är unik för Karlskoga kommun.

Förvaltningsresa beställs på samma sätt som färdtjänst, hos Länstrafiken. Men först måste du ansöka om förvaltningsresa hos Karlskoga kommun och därefter skicka ditt schema till Länstrafiken.

Karlskoga kommun bekostar större delen av resan. Målsman för eleven betalar dock en månadsavgift på 200 kronor. Kommunen skickar en faktura varje månad.

Ansök om förvaltningsresa hos Karlskoga kommun

Ansökan om förvaltningsresa görs via blanketten Förvaltningsresa, anmälan.
Ny ansökan måste göras inför varje läsår.

När kommunen mottagit din ansökan handlägger vi ärendet och när beslut är fattat skickas ett skriftligt beslut hem till dig.

Schema skickas till Länstrafiken

För att Länstrafiken som samordnar förvaltningsresorna ska veta när de ska skjutsa från hemmet till fritids eller tvärtom är det viktigt att du skickar schemat för hämtningar/lämningar till dem. Kontaktuppgifter hittar du på Länstrafikens hemsida.

Hjälpte informationen på denna sida dig?