Till Karlskogas startsida

Officiell anslagstavla

Om anslagstavlan

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder tillkännages. Det här är Karlskoga kommuns officiella anslagstavla som från och med den 1 januari 2018 ersätter den analoga anslagstavlan i kommunstyrelsens hus i Karlskoga.

Vad betyder det att ett protokoll tillkännages?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages. Därefter kan beslutet genomföras.

Efter anslagningstiden har gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan.

Läs mer om hur du överklagar

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning. Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträde

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och information

Tillkännagivanden om justerade protokoll