Till Karlskogas startsida

Visselblåsarfunktion

Kommunens visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna anmäla misstankar om missförhållanden inom kommunen. Funktionen är öppen för alla som vill göra en anmälan, det oavsett om du är anställd av kommunen, bor i Karlskoga kommun eller ej.

Den typ av händelser som kan anmälas till visselblåsarfunktionen är olika typer av brott, till exempel: sekretessbrott, mutbrott och allvarliga brister i säkerheten.

Funktionen hanterar inte synpunkter eller klagomål på organisation, politiska beslut, ledarskap eller liknande. Tänk också på att du inte får bryta sekretess och lämna sekretessuppgifter i visselblåsarfunktionen.

Den som önskar anmäla en misstanke i visselblåsarfunktionen måste tänka på att tydligt beskriva grunden för misstanken. Det är viktigt att skilja på det som anmälaren vet och det som anmälaren tror.

Anonymitet

Du som anmäler kan välja om du vill vara anonym eller inte. Vill du vara anonym måste du tänka på att inte lämna uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig.

Om du vill att den som arbetar med ärendet ska kunna ställa följdfrågor måste du ange någon typ av kontaktuppgifter. Ett sätt är att använda en e-postadress som inte har någon anknytning till ditt namn. Kommunen kommer inte heller att eftersöka anmälare.

Inkomna ärenden raderas inte

Inkomna ärenden diarieförs och raderas inte, även om de avslutas. Anmälan och utredningarna är offentliga handlingar och kommer efter att ärendet är avslutat kunna begäras ut av allmänheten, undantaget delar omfattas av sekretess.

Så hanteras din anmälan

Din anmälan görs via ett formuläret på den här sidan. När du skickat in din anmälan kommer den att tas emot och diarieföras. Har du lämnat kontaktuppgifter i din anmälan kommer du få ett mail där det framgår vilket diarienummer ditt ärende har.

Din anmälan kommer sedan att utredas av kommunens interna arbetsgrupp bestående av ansvariga för personal ekonomichef och säkerhet.

Anmälningsformulär - visselblåsarfunktion
Det är helt frivilligt att fylla i personuppgifter, men om du vill kunna följa ditt ärende under tiden behöver vi någon typ av kontaktuppgift, det kan till exempel vara en anonym e-post.
Anmälningsformulär - visselblåsarfunktion
Vilket brott vill du anmäla? * (obligatorisk)
Du kan välja flera alternativ
Vilket brott vill du anmäla?Till exempel avdelning eller enhet

Uppge namn och eventuellt titel
Vilken förvaltningen, nämnd eller bolag rör anmälan?
Det går bra att välja flera alternativ
Vilken förvaltningen, nämnd eller bolag rör anmälan?
Du kan också välja att bifoga filerHjälpte informationen på denna sida dig?