Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Kultur- och fritidsnämndens stipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen, sedan 1998 ut stipendium inom det område som nämnden ansvarar för. Stipendiesumman är 20 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens stipendium delas årligen ut till enskild person eller grupp, som utför eller har utfört en värdefull gärning inom det område kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. Stipendiet kan även tilldelas en person, som önskar vidareutbilda sig inom området. En förutsättning är att personen är verksam i Karlskoga eller har annan närmare anknytning till Karlskoga kommun.

Stipendiesumman är på 20 000 kronor och kan delas mellan flera stipendiater, men inget stipendium får understiga 10 000 kronor.

Stipendiet utdelas tidigast i december stipendieåret och senast i februari året därpå. Platsen för utdelningen beslutas i samband med att stipendiat utses.

Förslag på lämpliga stipendiater eller ansökan med motivering lämnas till kultur- och fritids­förvaltningen senast 31 oktober.

2022 års stipendiat

Kultur- och fritidsnämndens stipendium 2021 tilldelas Ossama Makhoul och Bofors Musikkår.

Ossama Makhoul är församlingsassistent i Svenska kyrkan med ansvar för Fritidsbanken, eller han är Fritidsbanken. Med en enorm energi och noggrannhet sköter han verksamheten som har över 5 000 utlån per år.

Ställer alltid upp när skolan, föreningsliv, lovaktiviteter eller kommunen anordnar aktiviteter, oavsett tidpunkt så finns han där med de idrottsprylar som behövs för aktiviteten.

Ossama har varit med från starten 2016 och verksamheten har hela tiden utvecklats genom åren. Han är verkligen en oumbärlig kraft för verksamheten.

Bofors Musikkår har i mer än 100 år utgjort en viktig del av Karlskogas kulturliv. Kåren verkar för att bevara den svenska blåsmusiktraditionen genom att ge konserter och möjlighet för såväl unga som gamla blåsmusiker att delta. Förhoppningen är att kåren med samma entusiasm fortsätter att musicera och förmedla spelglädje in i framtiden.

Tidigare stipendiaterKultur- och fritidsnämndens stipendiater genom tiderna

2021

Mattias Karlsson, Karlskoga handbollsklubb och Tomas ”Bovall” Karlsson, KB Karlskoga FF

2020

OK Djerf

2019

Kördelux, Göran Sundmar och Sture Ström

2018

Föreningen Ung Teater Karlskoga

2017

Ulrika Knape Lindberg och Mathz Lindberg

2016

Maria Barsoma, Bofors gymnastikförening och Marcus Lindqvist, tränare KIB

2015

Marie Johansson Gadde och Åsa Karlström

2014

Emil Lundkvist och Ann-Britt Nyqvist

2013

Gôrskôj

2012

Karlskoga modellflygklubb

2011

Karlskoga Skateboardförening

2010

Svarta Galten

2009

Marcus Carlsson, regissör

2008

Teater Nolby

2007

Karlskoga Baseboll Bats

2006

Karlskoga Filmstudio

2005

Ulf Engström, STF och Marcus Nowak slagverksmusiker

2004

Elisabeth Björkgren & Bengt Schön, Boda Borg och Stig Gustafson

2003

Petra Larsson, Bågskytte och Karin Öman, Hembygds-föreningen

2002

Granbergsdals byalag

2001

Mike Luff, Gelleråsens Motorstadion

2000

Teaterföreningen Lyset

1999

Berndt Jonsson och Anna Lindberg

1998

Håkan Enoch och Lars-Erik Olsson, SagBio

Ansök eller nominera till stipendium

Uppgifter om den som nominerar:
Uppgifter om den som nominerar:


Hjälpte informationen på denna sida dig?