Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Förtroendevald

Den här sidan riktar sig till dig som är förtroendevald i Karlskoga kommun. Detta gäller oavsett vilket eller vilka uppdrag du har.

Information som gäller specifikt för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna hittar du på deras respektive sidor.

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Stora delar av arbetet i kommunfullmäktige regleras av kommunallagen (KL).

Det är lagkrav på att kommunfullmäktige ska ha en arbetsordning, vilken innehåller ytterligare föreskrifter för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunallagen reglerar vilka delar som måste framgå av arbetsordningen för kommunfullmäktige.

Till exempel måste antalet ledamöter i kommunfullmäktige, rätten att delta i kommunfullmäktiges överläggningar och förfarandet vid omröstningar framgå av arbetsordningen.

Som förtroendevald är det mycket viktigt att du har kunskap om kommunfullmäktiges arbetsordning.

Arbetsordning för kommunfullmäktigePDF

Arvode och ersättning

Som förtroendevald har du rätt till arvode när du fullgör ditt uppdrag samt ersättning för eventuell förlorad arbetsförtjänst och resekostnader i samband med uppdraget.

För att arvode ska betalas ut måste du lämna in blankett för arvodering, där det framgår vilket möte du deltagit i samt vilka tider du du deltagit i mötet.

För att begära annan ersättning krävs att du fyller i separata blanketter och lämnar in dessa. För frågor om arvode och ersättningar kontakta berörd nämndsekreterare.

Pensionsfrågor förtroendevalda

Namn: Patrik Andersson

Titel: Kontaktperson KPA-pension

E-post: patrik.andersson@kpa.se

Telefon: 08-665 05 15

Mobiltelefon: 072-582 64 83

Den politiska organisationen

Det finns drygt 180 förtroendevalda i Karlskoga kommun. Av dessa är flertalet så kallade fritidspolitiker. Endast kommunalrådet samt oppositionsrådet är politiker på halvtid eller heltid.

Ordlista förkortningarPDF

Regler för kommunalt partistöd i Karlskoga kommunPDF

Sammanträdesteknik vid kommunfullmäktige - lathundPDF

Uppdragsbeskrivning för partiföreträdarePDF

Vanliga frågor och svar om uppdraget som förtroendevaldPDF

Reglementen

Delar av arbetet i kommunstyrelse och nämnder regleras av kommunallagen (KL). Andra delar av nämndernas arbete regleras utifrån kommunens fastställda nämndreglementen.

Reglementet anger hur nämndens verksamhet ska bedrivas. Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens nämndreglementen. Som förtroendevald är det mycket viktigt att du har kunskap om nämndens reglemente.

Kommunens reglementen

Sammanträden

Om du inte kan närvara vid ett sammanträde måste du alltid i första hand kalla in din personliga ersättare i aktuell nämnd eller styrelse. Om den ersättaren har förhinder ska du följa fastställd inkallelseordning. Meddela gärna också nämndsekreteraren att du inte kommer att närvara.

Inkallelseordning nämnder och styrelsePDF

Delta på distans

Begäran om deltagande på distans vid sammanträde - blankettPDF

Distansdeltagande vid sammanträde via teams - lathundPDF

Distansdeltagande vid sammanträde - riktlinjePDF

Surfplatta

Instruktioner för hur du använder surfplattor och e-post.

Glömt ditt lösenordPDF

Grundläggande funktionerPDF

Läsa på internetPDF

Sammanträdeshandlingar i Ciceron AssistentenPDF

Skriva anteckningarPDF

Skriva och skicka e-postPDF

Uppdatering av surfplatta - lathundPDF

Riktlinje användande av surfplatta - förtroendevaldaPDF

Felanmälan:

  • Ciceron Assistenten: nämndsekreterare eller Karin Jirénius
  • E-post och lösenord: IT helpdesk
  • Allmänt surfplatta: Karin Jirénius

Hjälpte informationen på denna sida dig?