Till Karlskogas startsida

Förtroendevald

Den här sidan riktar sig till dig som är förtroendevald i Karlskoga kommun. Detta gäller oavsett vilket eller vilka uppdrag du har.

Information som gäller specifikt för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna hittar du på deras respektive sidor.

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Stora delar av arbetet i kommunfullmäktige regleras av kommunallagen (KL).

Det är lagkrav på att kommunfullmäktige ska ha en arbetsordning, vilken innehåller ytterligare föreskrifter för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunallagen reglerar vilka delar som måste framgå av arbetsordningen för kommunfullmäktige.

Till exempel måste antalet ledamöter i kommunfullmäktige, rätten att delta i kommunfullmäktiges överläggningar och förfarandet vid omröstningar framgå av arbetsordningen.

Som förtroendevald är det mycket viktigt att du har kunskap om kommunfullmäktiges arbetsordning.

Arbetsordning för kommunfullmäktige Pdf, 140.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Arvode och ersättning

Som förtroendevald har du rätt till arvode när du fullgör ditt uppdrag samt ersättning för eventuell förlorad arbetsförtjänst och resekostnader i samband med uppdraget.

För att arvode ska betalas ut måste du lämna in blankett för arvodering, där det framgår vilket möte du deltagit i samt vilka tider du du deltagit i mötet.

För att begära annan ersättning krävs att du fyller i separata blanketter och lämnar in dessa. För frågor om arvode och ersättningar kontakta berörd nämndsekreterare.

Pensionsfrågor förtroendevalda

Namn: Patrik Andersson

Titel: Kontaktperson KPA-pension

E-post: patrik.andersson@kpa.se

Telefon: 08-665 05 15

Mobiltelefon: 072-582 64 83

Hjälpte informationen på denna sida dig?