Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Allmänna val

På Karlskoga kommuns webbplats kommer du att kunna läsa mer om det som specifikt gäller i kommunen under val.

Varje kommun är indelad i valdistrikt. Ett valdistrikt är ett geografisk område och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade.

I varje valdistrikt finns en vallokal. Det är valnämnden i kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska användas som vallokaler. Vallokalen är endast öppen på valdagen och det är endast de röstberättigade som bor i valdistriktet som får rösta där.

Förtidsröstning i Karlskoga

Under förtidsröstningsperioden har du möjlighet att rösta i en röstningslokal som passar dig. När du ska förtidsrösta behöver du ha med dig röstkort och legitimation.

I Karlskoga kommun kommer det att finnas möjlighet att rösta på flera platser och tidpunkter under förtidsröstningsperioden inför varje val.

Karlskoga kommun anordnar även förtidsröstning på några institutioner.

Du kan självklart även välja att förtidsrösta på en annan ort än där du bor. Se bara till att ha med dig röstkort och legitimation!

Ambulerande röstmottagare

För de personer som inte själva kan ta sig till en vallokal erbjuder Karlskoga kommun ambulerande röstmottagare, som kan komma hem till dig och hjälpa dig att rösta.

Det finns även finsktalande ambulerande röstmottagare

De ambulerande röstmottagarna är utsedda av valnämnden.

Fler frågor?

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om valen till riksdag, kommun, region, Europaparlamentet eller Sametinget

Hjälpte informationen på denna sida dig?