Till Karlskogas startsida

Psykisk hälsa, ohälsa och självmord

Psykisk hälsa handlar om hur du mår och trivs i vardagen och om din förmåga att hantera livets upp- och nedgångar. Här kan du lära dig mer om vad som påverkar hur du mår psykiskt, vad du kan göra för att må bättre och hur du kan stötta andra.

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa kan beskrivas som en tillgång som gör det möjligt för oss människor att må bra och gör det möjligt för oss att uppnå vår fulla potential. Den psykiska hälsan påverkas av många saker. Den påverkas av vad vi gör, hur vi lever och vad vi är med om, men också av ärftlig sårbarhet och de rättigheter, möjligheter eller begränsningar som samhället och vår omgivning ger oss.

Här kan du lära dig mer om vad som påverkar hur du mår psykiskt, vad du kan göra för att må bättre och hur du kan stötta andra

På folkhälsomyndighetens hemsida kan du lära dig mer om vad som påverkar hur du mår psykiskt, vad du kan göra för att må bättre och hur du kan stötta andra.

Din psykiska hälsa, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är något de flesta kommer i kontakt med genom livet, antingen att man själv upplever någon form av psykisk ohälsa eller genom att någon närstående gör det. Det är ett väldigt brett spann med många olika typer av symtom och diagnoser som ingår och som påverkar vardagen på väldigt olika sätt. Psykisk ohälsa kan handla om allt från tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär till svårare psykiska sjukdomar som ångest eller depression. Det som kännetecknar psykisk ohälsa är att den påverkar välbefinnandet och hur man fungerar i vardagen.

Självmord

Årligen dör omkring 1 200 personer av suicid (självmord) i Sverige. Ytterligare omkring 300 fall brukar registreras som misstänkt självmord, men där avsikten inte kunnat styrkas. Två tredjedelar av de som avled i suicid år 2022 var män.

Myter om självmord

Är det så att prata om självmord kan ”väcka den björn som sover”? Svaret är nej. Det finns många myter och vanföreställningar kring självmord. Faran med myterna är att de kan hindra oss från att agera på rätt sätt i allvarsamma situationer.

Läs mer om myter och sanningar om självmord, suicidezero.se Länk till annan webbplats.

Till dig som har självmordstankar

Håll inte tankarna för dig själv, prata i stället med någon som du har förtroende för, hör av dig till en stödlinje eller ta hjälp i vården. Oftast vill man egentligen inte dö, utan behöver hjälp med att orka leva. Du kan känna dig ensam i din situation, men många har känt och tänkt som du. Att sätta ord på sina tankar inför någon kan göra att du hittar nya sätt att se dina problem på.

Du som har självmordstankar kan läsa mer på 1177.se Länk till annan webbplats.

Till dig som känner någon som har självmordstankar

Det är tur att du finns. Att finnas där kan förändra livet för någon som mår dåligt. Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Våga ställa frågor om mående och självmordstankar, visa att du lyssnar, bryr dig och att du vill hjälpa.

Du som känner någon som har självmordstankar kan läsa mer här på 1177.se Länk till annan webbplats.

Till dig som saknar någon som inte orkade leva längre

En förlust genom självmord kan vara särskilt traumatisk och svår. Om du som efterlevande vid självmord har behov av hjälp från hälso- och sjukvården kan du vända dig till din vårdcentral. Du som efterlevande kan behöva stöd, dels i den omedelbara situationen, dels under en lång period efter.

Till dig som saknar någon, 1177.se Länk till annan webbplats.

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Symtom för psykisk ohälsa kan vara att man ser och hör saker som ingen annan gör, att man känner sig ledsen, orolig, ensam, har sömnsvårigheter och mår dåligt en längre tid. Alla människor kan må psykiskt dåligt och det kan variera under livets gång. Det kan vara bra, sådär och dåligt.

Då är det bra att ta hjälp av någon. Det är inget konstigt att be om hjälp, tvärtom. Det kan hjälpa en att förstå vad som sker i kroppen och hjälpa en att förstå sig själv bättre.

Det är viktigt att ta steget att våga prata, berätta och be om hjälp och stöd.

Stöd till dig som mår dåligt

Barn och ungdomar

Akut läge - ring 112

Kontakta vården

Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård.

Hur du söker vård, 1177.se Länk till annan webbplats.

Elevhälsan

Du som elev i Karlskoga kommun kan kontakta elevhälsan om du behöver någon att prata med, stöttning för att klara studierna eller råd om din hälsa.

Läs mer om elevhälsan, karlskoga.se

Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga

Kontakta vid oro, ångest, nedstämdhet eller mår dåligt på annat sätt. Du får kontakt med sjuksköterska eller socionom.

Första kontakten, regionorebrolan.se Länk till annan webbplats.

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis, rkuf.se Länk till annan webbplats.

Mind, självmordslinjen

Erbjuder medmänskliga samtal med volontärer, anonymt och kostnadsfritt.

Självmordslinjen, mind.se Länk till annan webbplats.

RFSL +

RFSL ungdom är en rättighetsbaserad medlemsrörelse för unga HBTQIA- personers självbestämmanderätt.

Läs mer om RFSL+, rfslungdom.se Länk till annan webbplats.

Bris barnens rätt i samhället

För dig som behöver prata med en kurator om det du funderar på eller behöver hjälp med. Telefontiden är öppen dygnet runt, du behöver inte säga vem du är och samtalet kostar ingenting.

Läs mer om bris, bris.se Länk till annan webbplats.

Vuxna

Akut läge - ring 112

Kontakta vården

Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård.

Läs mer om hur du söker vård, 1177.se Länk till annan webbplats.

Mind, självmordslinjen

Erbjuder medmänskliga samtal med volontärer, anonymt och kostnadsfritt.

Självmordslinjen, mind.se Länk till annan webbplats.

Kvinnofridslinjen

Ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer. Ring 020-50 50 50.

Läs mer, kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats.

Jourhavande präst

Jourhavande präst erbjuder akut samtals- och krisstöd. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er.

Läs mer om jourhavande präst, svenskakyrkan.se Länk till annan webbplats.

Föräldrastöd

Du som förälder spelar en stor roll i ditt barns liv. Att vara förälder har sina sidor. Ibland är det inte självklart vad som är rätt och vad som är fel. Här hittar du som förälder stöd utifrån alkohol eller andra droger.

Stöd till familjen - Satelliten

Stöd till småbarnsfamiljer - Gryningen

Äldre

Akut läge - ring 112

Kontakta vården

Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård.

Läs mer om hur du söker vård - 1177.se Länk till annan webbplats.

Mind, äldrelinjen

Erbjuder medmänskliga samtal med volontärer, anonymt och kostnadsfritt.

Äldrelinjen - mind.se Länk till annan webbplats.

Kvinnofridslinjen

Ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer. Ring 020-50 50 50.

Läs mer - kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats.

Jourhavande präst

Jourhavande präst erbjuder akut samtals- och krisstöd. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er.

Läs mer om jourhavande präst - svenskakyrkan.se Länk till annan webbplats.

Anhörig

Akut läge - ring 112

Kontakta vården

Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård.

Läs mer om hur du söker vård - 1177.se Länk till annan webbplats.

Karlskoga kommuns anhörigstöd

Anhörigstöd - karlskoga.se

Anhörigstöd vid psykisk ohälsa

Du som är anhörig till någon som lever med ett psykiatriskt tillstånd eller en psykiatrisk diagnos kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning.

Läs mer om anhörigstöd vid psykisk ohälsa - regionorebrolan.se Länk till annan webbplats.

Föreningen för Psykiskt Samarbete (FPS) anhörigkonsulent som stödjer anhöriga till personer med psykiatriska tillstånd/diagnoser på uppdrag av Region Örebro Län.

Anhörigkonsulent - regionorebrolan.se Länk till annan webbplats.

Kuling

Kuling är en mötesplats för dig som har en förälder med psykisk sjukdom.

Läs mer - kuling.se Länk till annan webbplats.

SHEDO - stöd vid självskadebeteende och ätstörningar

SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, stödja drabbade och närstående samt arbeta intressepolitiskt och opinionsbildande för en bättre vård för dessa patientgrupper.

Läs mer - shedo.se Länk till annan webbplats.

SPES - stöd för efterlevande

SPES är till för alla som mist en familjemedlem, släktning, partner eller god vän genom suicid. SPES erbjuder stöd för efterlevande.

Läs mer - spes.se Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?