Till Karlskogas startsida

Cykla

Karlskoga kommun arbetar aktivt för att främja och förbättra förutsättningarna för cykling. Arbetet görs dels genom hårda åtgärder, alltså att bygga nya cykelvägar och reparera gamla. Och dels genom mjuka åtgärder, alltså beteendepåverkande åtgärder som uppmuntrar fler att välja cykeln som färdmedel.

Cykelbokslut

Karlskoga kommun sammanställer varje år ett Cykelbokslut över föregående års cykelfrämjande arbete. Cykelbokslutet för 2022 är det första som sammanställts.

Cykelbokslut 2022

Karlskoga kommun antog 2021 en Cykelplan. Den fastställer mål och prioriteringar för att främja cykling i Karlskoga kommun. Cykelbokslutet är en sammanfattning av det arbete och de
åtgärder som genomförts för att främja cykling i Karlskoga kommun. Syftet med Cykelbokslutet är att
visa den ständiga och kontinuerliga förbättring som sker av cykelvägnätet samt de
projekt och åtgärder som genomförs för att få fler att välja cykeln som transportmedel.

Cykelvägar i kommunen

95,9 km cykelväg totalt i kommunen
32,6 km huvudcykelvägnät
63,3 km lokalt cykelvägnät

Nya och reparerade cykelvägar 2022

1470 meter ny cykelväg
500 meter cykelväg reparerades

Nya cykelvägar

Under 2022 byggdes två nya cykelvägar, på Lötgatan och på Blockstensvägen. Cykelvägen på Blockstensvägen kommer att färdigställas under 2023. Dessa cykelvägar blir en del av huvudcykelvägnätet i
Karlskoga och har delvis finansierats med hjälp av bidrag från Trafikverkets Stadsmiljöavtal.

Aktiviteter

Cykelbibliotek

Medborgare i Karlskoga kommun gavs möjlighet att låna elassisterade lastcyklar. Cyklarna lånades ut från november 2021 till november 2022 som en del av projektet Rena Resan som drivs av Region Örebro län. Varje låntagare fick låna hem cykeln i tre veckor för att prova på hur det är att leva med en lastcykel.

Lastcyklar i kommunal verksamhet

Kommunens tvättverksamhet samt vaktmästarna vid Lunnedets friluftsområde fick inom projektet Rena Resan låna flera olika typer av elassisterade lastcyklar för att testa i sin verksamhet. Resultaten var mycket goda och efter avslutat projekt har tvättverksamheten fortsatt att använda lastcykel och samtliga verksamheter i Karlskoga
kommuns organisation erbjuds nu att leasa lastcyklar på samma villkor som bilar, men till en mycket lägre kostnad.

Cykelmätare

Karlskoga kommun har under 2022 köpt in digital utrustning för att mäta antal cyklister på olika platser i tätorten.
Systemet kommer att installeras under våren 2023 och kommande Cykelbokslut kommer att redovisa resultaten av dessa mätningar.

Cykelgarage

Det finns tre cykelgarage i Karlskoga. Cykelgaragen är tillgängliga dygnet runt vilket gör att du kan ställa din cykel under tak och låsa in den vilket gör att din resa blir enklare. Du registrerar dig enkelt på Triply.se och du är sedan garanterad en plats i cykelgaragen oavsett tid på dygnet.

Vid busstationen i Karlskoga finns det två låsbara cykelgarage, där det finns plats för sammanlagt 22 cyklar. Elektronisk pump finns i det svarta garaget.

Det finns dessutom ett olåst cykelgarage i Sandviken som ligger i korsningen Bergmästarevägen-E18.

Så fungerar cykelgaragen

Öppettider

Cykelgaraget är öppet dygnet runt.

Kostnad

Du får prova gratis i 10 dagar. Därefter kostar det 80 kronor för 30 dagar. Det är ett abonnemang som förlängs automatiskt med 30 dagar i taget. Du får ett mail inför varje förlängning. Du kan när som helst avsluta tjänsten efter det pågående perioden.

Så här använder du garaget

1. Bli medlem
Besök triply.se/karlskoga Länk till annan webbplats.
Klicka på "Bli medlem". Du behöver ett mobilt BankID och ett betalkort.

2. Registrera passerkort
När du är inloggad som medlem kan du registrera ett valfritt kort som passerkort till garaget. De flesta av dina kort med "blipp-funktion" kan användas. Nu är du igång!

Kommer du inte in i garaget?

1. Kontrollera att du använder rätt passerkort.

2. Kontrollera ditt medlemskap
Gå in på portal.triply.se Länk till annan webbplats.

  • Uppsagt? Välj "Väck till liv"
  • Uppdatera passerkortet under "profil".
  • Fortfarande problem? Kontakta support@triply.se

Kontaktuppgifter

Securitas

Telefon: 010-470 10 00 (dygnet runt)

E-post: support@triply.se (supportfrågor)

Vid problem med öppning av dörr eller annat så kan du ringa dygnet runt.

Cykelmätare

Karlskoga kommun har köpt in digitala cykelmätare som kommer att installeras på fyra platser i tätorten under 2023. Här kommer du att kunna hitta mer information och se statistik från cykelmätarna i realtid och hur cyklingen utvecklas från år till år.

Cykelplan

2021 antog Kommunfullmäktige i Karlskoga kommunens nya cykelplan. Den sätter riktningen och målsättningarna för vårt cykelfrämjande arbete. I cykelplanen finns även prioriteringslistor med om vilka cykelvägar som ska byggas i vilken ordning, både inom och utanför tätorten. Dessa prioriteringar är dock endast preliminära och kan komma att ändras om förutsättningarna i kommunen förändras eller om gynnsamma samarbetstillfällen uppstår som kan sänka investeringskostnaderna.

Projekt

Karlskoga kommun leder och deltar i flera olika projekt för att främja cykling. Här kan du läsa mer om de projekt som vi deltagit i, som pågår just nu eller som planeras att genomföras.

CrowdChuppa

Under sommaren 2022 kunde medborgare i Karlskoga anmäla sig till en interaktiv kartläggning av kommunens cykelvägnät. Deltagarna laddade ner en app till sin telefon som de sedan filmade cykelvägarna med samtidigt som de i ett spel i appen kunde samla poäng genom att plocka digitala frukter på de virtuella cykelbanorna. Poängen betaldes sedan ut i pengar till deltagarna. Totalt delades 50 000 kronor ut. Projektet gjorde så att Karlskoga kommun nu har videodokumentation på hela cykelvägnätet och kan utifrån det prioritera var det är mest angeläget att reparera cykelvägarna de kommande åren.

Rena Resan

Rena resan är ett interregionalt projekt som letts av Region Örebro län och Region Sörmland där ett 30-tal kommuner och andra aktörer, bl.a. Örebro universitet, deltagit med olika aktiviteter. Karlskoga kommun har deltagit med två olika aktiviteter, Lastcyklar till verksamheter och ett Cykelbibliotek. Projektet genomfördes 2021-2023 och finansierades av Europeiska Unionen genom Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.

Läs mer om Rena resan här. Länk till annan webbplats.

Verksamhetscyklar

Två olika verksamheter inom Karlskoga kommun fick genom projektet Rena Resan möjlighet att prova elassisterade lastcyklar i sin verksamhet. Det var kommunens tvättverksamhet, som bl.a. tvättar kläder åt brukare i hemvården, och vaktmästarna vid Lunnedets friluftsområde. De båda verksamheterna fick under ett års tid testa att bedriva sin verksamhet med lastcyklar. Resultatet var väldigt lyckat och har lett till att Karlskoga kommun nu erbjuder samtliga verksamheter inom kommunen att hyra lastcyklar till sin verksamhet.

Cykelbibliotek

Inom projektet Rena Resan erbjöds medborgare i Karlskoga kommun att låna en elassisterad lastcykel i tre veckor. Projektet pågick i ett år och hade fyra olika cyklar att erbjuda, en tvåhjulig lastcykel med plats för två barn, två trehjuliga lastcyklar med plats för två barn och en trehjulig lastcykel med plats för upp till fyra barn.

83 personer deltog i projektet och lånade en cykel. Över 90% av deltagarna var nöjda eller mycket nöjda med cykeln de lånat och över 40% hade efter att de lånat en lastcykel själva köpt en egen lastcykel eller planerade att köpa en.

Vill du testa livet med lådcykel en längre period? Här kan du läsa om hur du kostnadsfritt kan låna en lådcykel av Karlskoga kommun. För att främja motion, hållbarhet och det enkla livet i Karlskoga erbjuder vi kostnadsfritt att låna en lådcykel i nästan tre veckor. Just nu finns två olika modeller av lådcyklar till utlåning.

Läs mer om cykelbiblioteket här.

Karlskoga cyklar för en bättre miljö

2018 startade Karlskoga kommun ett projekt med flera delar för att främja cykling i Karlskoga kommun. Projektet hette Karlskoga cyklar för en bättre miljö, det finansierades av Tillväxtverket och avslutades 2020.

Inom projektet gjordes en större resvaneundersökning bland cyklister i Karlskoga kommun som låg till grund för arbetet med att ta fram en cykelplan för kommunen, vilket också var en del av projektet. Cykelplanen arbetades fram under 2020 och antogs av kommunfullmäktige 2021.

En annan del av projektet var att låna ut olika typer av testcyklar till medborgare. Det fanns totalt åtta olika cyklar av olika modeller som lånades ut under tre veckor. Det fanns bl.a. lastcyklar, vikcyklar och cyklar med extra lång pakethållare för att kunna ha två barnstolar på.

Verksamhetscyklar

Samtliga verksamheter i Karlskoga kommuns organisation har möjlighet att hyra elassisterade lastcyklar för att nyttja i sitt arbete.

Lastcyklar har många fördelar jämfört med bilar då de är billigare att köpa in och har lägre driftskostnader, de ger medarbetarna god vardagsmotion och minskar kommunens klimatpåverkan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?