Till Karlskogas startsida

Bostadssociala frågor

Bosamgruppen arbetar med bostadssociala frågor inom Karlskoga kommun och är en del av socialtjänsten.

Vi arbetar både uppsökande och förebyggande med grundtanken att ett boende är en mänsklig rättighet. Vi riktar oss bland annat till dig som är bostadslös och har ett beroende eller psykisk ohälsa och vill få stöd i att komma in på bostadsmarknaden igen. Vi samverkar också vräkningsförebyggande med hyresvärdar i kommunen för att vägleda och motverka att du blir av med ditt boende på grund av hyresskulder eller störningar.

Vart kan du träffa oss?

Varje vecka arbetar vi uppsökande och förebyggande där vi gärna möter dig i centrum, biblioteket och andra samlingsplatser inom kommunen för att kunna ge vägledning och stöd på plats där du befinner dig.

Vi som arbetar i Bosamgruppen är vägledare och bosamordnare och vi har mångårig erfarenhet av att ge stöd till socialt utsatta människor. Vårt mål är att möta dig där du befinner dig och stödja dig till förbättrad livskvalité.

Om du vill ha rådgivning kring hur du ska lösa din situation som bostadslös eller är i behov av vägledning för att behålla ditt boende, tveka inte att kontakta oss.

Bostad först

Vi har en särskild insats, Bostad först, som riktar sig till dig som varit hemlös en längre tid och som har ett beroende eller/och psykisk ohälsa och som är redo att flytta in i en lägenhet, följa hyresregler och ta emot vårt stöd under tiden.

Stöd kring boendesituation under kortare period

Det går även att få stöd från oss kring din boendesituation under en kortare period utan biståndsbeslut. Du kan då ta kontakt med någon i vår arbetsgrupp för att boka in ett hembesök eller möte på vårt kontor.

Vill du komma i kontakt med oss?

Kontakta kommunens servicecenter så kopplar dom dig vidare till rätt person.

Servicecenter: 0586-610 00

Besöksadress: Baggängsvägen 65

Hjälpte informationen på denna sida dig?