Till Karlskogas startsida

Företagsklimat

Varje år utför flera olika organisationer och myndigheter mätningar av företagsklimatet i landets kommuner. Några av de mest väletablerade kommer från Stockholm Business Alliance (SBA) och Svenskt Näringsliv.

NKI-enkäten – din åsikt är viktig

Du som företagare kan ge uttryck för hur du upplever vår kommunservice i samband med olika ärenden som du haft med kommunen. Du kommer att bli kontaktad via mejl eller telefon av vår undersökningskonsult som genomför NKI-mätningen. Områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö och hälsoskydd samt livsmedelskontroll.

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska utveckla vår service och göra vardagen enklare för dig som företagare. Enkäten sammanställs även nationellt för att kunna jämföra resultatet mellan olika kommuners företagsklimat och service.

Utifrån GDPR är all data som lagras i SKR:s webbverktyg Insikt anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

NKI-enkäten, origogroup.com Länk till annan webbplats.

Svenskt näringsliv - lokalt företagsklimat

Undersökningen som Svenskt Näringsliv utför består av tre delar, SCB-statistik, enkätsvar från 200 företagare i kommunen och företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen.

Svenskt Näringslivs ranking, foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

Cityindex

Rapporten Cityindex visar unik statistik på hur omsättningen i Karlskoga stadskärna har utvecklats. Rapporten redovisar i vilken utsträckning arbetsplatser, bostäder och nöjen skapar besöksflöden till stadskärnan, samt hur genomsnittsköpen utvecklats de senaste tre åren. Rapporten innehåller även utveckling och trender för detaljhandeln i hela landet.

Sammantaget ger Cityindex ett brett kunskapsunderlag och är ett centralt verktyg för ett framgångsrikt arbete med stadskärnans utveckling. Cityindex bygger på en metodik där densitet av boende och verksamheter definierar stadskärnans geografiska avgränsning, vilket ger en jämförbarhet mellan alla Sveriges stadskärnor.

Cityindex, fastighetsagarna.se Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?