Till Karlskogas startsida

Vision och mål att nå 32 000 invånare

Hur visionen och målet 32 000 hänger ihop

Tillsammans ska vi som lever, verkar och bor i Karlskoga göra vår vision till verklighet. Arbetet med ”Ett stolt Karlskoga med minst 32 000 invånare år 2025” en viktig pusselbit för att nå visionen på sikt.

Vision - Välkomnande, kloka och innovativa Karlskoga

Karlskogas nya vision inkluderar hela Karlskoga, inte bara den kommunala organisationen utan alla som bor, besöker eller verkar i Karlskoga.

Ett stolt Karlskoga med minst 32 000 invånare - så når vi dit!

Kommunstyrelsen har beslutat om ett mål som innebär att Karlskoga ska växa och bli minst 32 000 invånare år 2025.