Till Karlskogas startsida

Avfall och återvinning

Här kan du läsa om avfall och återvinning i Karlskoga kommun, och få veta var du ska vända dig om du behöver hjälp.

Farligt avfall

Farligt avfall ska hanteras skilt från annat avfall. Det måste hanteras så att det inte riskerar att komma ut i avlopp eller till omgivningen och så att det inte orsakar andra skador.

Glödlampor,lågenergilampor, batterier och små elektronik, som t ex el-tandborstar, mobiltelefoner, rakapparater, kan du lämna i Samlaren, som finns på fyra ställen i kommunen Coop Forum, ICA Maxi, Ö&B och Willys.

Du kan lämna det allra mesta på Mosseruds återvinningsanläggning - även farligt avfall, grovavfall och vitvaror. Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning på Karlskoga energi & miljös hemsida.

Till Karlskoga energi & miljös hemsida. Länk till annan webbplats.

Sophämtning och trädgårdsavfall

I Karlskoga kommun är det Karlskoga Energi & Miljö som hämtar hushållsavfall och trädgårdsavfall, läs mer om dessa tjänster på deras hemsida.

Om du som boende i Karlskoga kommun vill ansöka om total befrielse från renhållningsordningen behöver en blankett skickas in till vårt miljökontor. I blanketten finns mottagaradress och alla uppgifter som krävs för en fullständig ansökan.

Karlskoga Energi & Miljö, karlskogaenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfallsplan

Alla människor producerar avfall som behöver tas om hand. Kommunen har en plan för hur det ska göras. Regler för hanteringen är en del av den kommunala avfallsplanen som beslutas av kommunfullmäktige.

Vad är en avfallsplan?

En avfallsplan ska beskriva hur kommunen vill utforma avfallshanteringen för kommuninvånarna och i viss mån företagen i kommunen. Planen ska ta hänsyn till nationella, regionala och eventuella lokala miljömål, och ska innehålla mål för insamling och behandling av avfallet, samt mål för hur avfallets mängd och farlighet kan minskas.
 
Till avfallsplanen kopplas kommunala "lagar", så kallad, föreskrifter som beskriver mer i detalj hur avfallshanteringen ska ske i kommunen, till exempel hur ofta sopor ska hämtas hemma hos dig och hur du ska sortera olika sorters avfall. . 
 
Avfallsplanen är framtagen i samarbetet inom "Avfallsgrupp Östra Värmland" som består av kommunerna Karlskoga, Storfors, Kristinehamn, Filipstad, Degerfors, Lidköping, Mariestad och Gullspång, samt kommunalförbundet AÖS
(Avfallshantering Östra Skaraborg), som omfattar kommunerna Skövde, Töreboda, Skara, Hjo, Falköping, Tibro och Karlsborg.

Det långsiktiga målet för avfallsplanen är att år 2030 ska allt avfall kunna vara en del i ett kretslopp, 100% kretslopp.

Inverkan på miljön

Målen i avfallsplanen har tagits fram för att styra mot en bättre tillämpning av miljölagstiftningens avfallshierarki, som innebär att avfallet:

  1. inte uppstår
  2. återanvänds
  3. materialåtervinns
  4. används för energiutvinning genom förbränning
  5. i sista hand deponeras

Målen i planen är framtagna för att ge en bättre källsortering av i huvudsak hushållsavfall, men även av verksamhetsavfall. Bättre källsortering kommer att innebära att vi får bättre resurser i form av renare avfallsfraktioner som lättare kan återvinnas, men som också kan bli ett renare bränsle vid energiutvinning.

Avfallstaxa

Kommunen är skyldig att ordna system för hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall (det kommunala avfallsmonopolet). Hämtningen finansieras genom en särskild avfallstaxa som betalas av brukarna. 

Slam och latrin

I Karlskoga kommun är det Karlskoga energi och miljö som har hand om latrintömningen. Besök därför deras hemsida för att få mer information hur du går tillväga för att beställa latrintömning.

Till Karlskoga energi & miljös hemsida Länk till annan webbplats.

Eget omhändertagande av latrin

För den som vill är det möjligt att själv ta hand om latrin från torrdass eller mulltoan på den egna tomten. För att få göra det krävs att du skickar in en ansökan om undantag från renhållningsordningen till Tillväxt- och tillsynsförvaltningen på Karlskoga kommun.

Läs mer om hur du går tillväga vid eget omhändertagande av latrin.

Obemannade återvinningsstationer

Det är Karlskoga energi och miljö som ansvarar för kommunens obemannade återvinningsstationer. Kontakta Karlskoga energi och miljö om du har frågor eller synpunkter på de obemannade återvinningsstationer.

Läs mer om sortering och återvinning och hitta samlad information om återvinningsstationer runt om i hela Sverige - sopor.nu Länk till annan webbplats.

Sök efter en återvinningsstation i närheten av dig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bemannad återvinningscentral

På Mosseruds återvinningscentral kan du som privatpersoner kostnadsfritt lämna sitt sorterade avfall. Här finns också en återbrukshörna där prylar och material kan lämnas in för att få nytt liv istället för att kastas. Det är Karlskoga energi & miljö som ansvarar för Mosseruds återvinningsanläggning. För mer information och öppettider, besök deras hemsida.

Till Karlskoga energi & miljös hemsida Länk till annan webbplats.

Vi håller rent

"Skräpplockardagarna" är en årlig manifestation för alla som vill vara med och säga nej till nedskräpningen. Kampanjen går bland annat ut på att människor går ut i sitt närområde och plockar skräp och bidrar till en renare och bättre miljö.

I år pågår kampanjen under vecka 19 men med extra fokus på den stora skräpplockardagen 11 maj då många ger sig ut i skog och mark.

Mer information om skräpplockardagarna

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från karlskoga.se, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en blankett kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?