Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper som deltar i verksamheter i Karlskoga kommun är olycksfallsförsäkrade hos Länsförsäkringar. En olycksfallsskada innebär en kroppsskada som drabbar en person ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse.

Försäkringen gäller för alla som går i skolan i Karlskoga oavsett hemkommun även Möckelngymnasiet i Degerfors. Barn inom barnomsorgen och elever i grund- och gymnasieskola är försäkrade dygnet runt. Studenter inom vuxenutbildning är försäkrade under den tid de vistas i skolan. Försäkringen gäller även för flera olika verksamheter inom socialförvaltningen.

Dessa grupper och ytterligare grupper som täcks av kommunens olycksfallsförsäkring beskrivs i sin helhet i Länsförsäkringars försäkringsbesked. Försäkringsbeskedet anger villkoren för olycksfallsförsäkringen.

Det kan vara bra att komplettera med en egen försäkring för ditt barn eftersom försäkringen endast gäller olycksfall och inte vid sjukdom.

Åtgärder vid olycksskada:

  • Sök läkare eller tandläkare utan dröjsmål.
  • Anmäl skadan till Länsförsäkringar.
  • Spara alla originalkvitton för att kunna styrka alla dina utlägg.
  • Tänk på att taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Länsförsäkringar innan resan påbörjas.

Du anmäler själv din skada till Länsförsäkringar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?