Till Karlskogas startsida
 • Hur jobbar vi med kvalitet?

  Karlskoga kommun arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i de kommunala tjänsterna.

 • Karlskoga i siffror

  Varje år fastställer kommunfullmäktige övergripande verksamhetsmål för Karlskoga kommun.

 • Karlskoga kommuns styrmodell

  En styrmodell är ett ramverk för att styra, följa upp, analysera och utveckla Karlskoga kommuns verksamheter.

 • Kommunens kvalitet i korthet

  Karlskoga kommuns kvalitet i korthet ger en översiktlig bild av kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

 • Kommunkompassen

  Kommunkompassen är ett verktyg som belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisationen.

 • Tyck om Karlskoga

  Har du beröm, klagomål eller förslag på hur kommunens service kan bli bättre?