Till Karlskogas startsida

Akut hjälp

Om du behöver akut hjälp är det inte alltid kommunen som du ska kontakta. Här nedan finns telefonnummer för olika akuta situationer.

112 –SOS alarm

I en nödsituation eller vid livshotande sjukdomstillstånd är det alltid SOS-alarm som ska kontaktas på 112.

Det är samma nummer i hela Sverige och oberoende av om du ringer från fast telefon, mobiltelefon eller telefonautomat. Numret går till SOS Alarm i den region samtalet kommer ifrån. En larmoperatör svarar och kontaktar rätt hjälpresurser – ambulans, räddningstjänst, polis, flygräddning, giftinformation eller jourhavande läkare.

SOS alarm Länk till annan webbplats.

Polisen – 114 114

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året.

Polisen Länk till annan webbplats.

Information vid kris eller olycka – 113 13

Till 113 13 kan allmänheten ringa när de vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.

Numret sköts av SOS Alarm och är ett stöd för kommuner, landsting, länsstyrelser och myndigheter vid allvarliga händelser.

113 13 ersätter inte andra nummer som redan finns, så som 112 när det är fara för liv, egendom eller miljö, inte heller polisens nummer 114 14 för icke akuta fall eller sjukvårdsrådgivningens 1177.

Vårdguiden – 1177

Vårdguiden har öppet dygnet runt för råd om vård. På Vårdguidens webbplats finns en stor mängd information om olika sjukdomar och diagnoser. Här finns också e-tjänster för att komma i kontakt med vårdgivare.

1177 Länk till annan webbplats.

Giftinformation – 010-456 6700

Giftinformationen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud.

Giftinformation Länk till annan webbplats.

Barn som misstänks fara illa, socialjouren – 0586-610 90

För att göra en orosanmälan om att barn eller ungdom far illa eller kan vara i behov av hjälp. Man kan också göra en ansökan om hjälp.

Fax: 0586-610 89

Telefontider måndag - torsdag kl 8.30-16.30 fredag kl 8.30-15.00.
Lunchstängt kl 12.00-13.00.

Utöver ordinarie arbetstid finns en social beredskap som nås genom polisen på telefon: 112

Journummer för försvunna barn –116 000

  • anmäla om ditt barn försvinner
  • anmäla om du hittat ett barn som är anmält försvunnet

Journummer för försvunna barn, sosalam.se Länk till annan webbplats.

Bergslagens räddningstjänst - 0586-636 00

För att nå personal i hemvården under helgdagar eller vardagar efter klockan 16.00 ring Bergslagens räddningstjänst. Hit går också de trygghetslarm som beviljats av kommunen.

Bergslagens räddningstjänst, brt.se Länk till annan webbplats.

Brottsofferjour – 010-489 10 30

Att bli utsatt för ett brott, se ett brott hända eller vara anhörig till någon som drabbats eller anhörigt till någon som utsatt en annan person för brott, kan vara mycket svårt och det påverkar alla personer olika.

Brottsofferjouren kan hjälpa dig med medmänskligt samtalsstöd, praktisk hjälp och vägledning genom rättsprocessen.

Brottsofferjouren i Örebro län Länk till annan webbplats.

Våld i nära relationer

Alla kan utsättas för våld. Du kan få stöd och hjälp för att förändra din situation.

Telefon: 0586-611 84, 0586-622 54

Telefontider måndag - torsdag 08.30-16.00 fredag 08.30-15.00, lunchstängt kl 12-13.

Utöver ordinarie arbetstid finns en social beredskap som nås genom polisen på telefon: 112

Kvinnofridslinjen – 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige.

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats.

Utsatta kvinnor - kvinnojour

Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga-Degerfors är en ideell förening som driver Kvinnohuset i Karlskoga och hjälper alla kvinnor som är i behov av skydd, hjälp och stöd dygnet runt.

Kvinnojouren Maggan Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?