Till Karlskogas startsida

Våra förmåner

100 % lön vid föräldraledighet

När du är anställd i Karlskoga kommun erbjuder vi en förmånligare modell för föräldralediga än kollektivavtalet. Den innebär att du får 20 procent av lönebortfallet, föräldrapenningtillägg, i högst 180 dagar i stället för 10 procent.

Tjänar du mer än taket i föräldraförsäkringen (tio prisbasbelopp per år, cirka 40 250 kronor per månad) får du dessutom en utfyllnadsersättning till föräldrapenningen, mellanskillnaden mellan Försäkringskassans 80 procent av inkomsten och din nuvarande lön.

Ersättningen från Karlskoga kommun innebär 100 % lön vid föräldraledighet vid fullt uttag av föräldrapenning från Försäkringskassan. Ett lägre uttag av föräldrapenning påverkar enbart ersättningen från Försäkringskassan.

Villkor för Karlskoga kommuns modell är att du ska ha varit sammanhängande anställd i Karlskoga kommun under minst 180 dagar före ledigheten och fortfarande har en anställning 180 dagar efter föräldraledigheten. Avslutas din anställning tidigare blir du återbetalningsskyldig, dock inte av föräldrapenningtillägget på 10 procent som utbetalas enligt kollektivavtalet.

Arbetstider

I många verksamheter har du möjlighet att påverka din arbetstid, antingen genom flextid eller andra arbetstidsmodeller som underlättar för dig att förena arbete, fritid och familjeliv. 40 timmar/vecka är den normala arbetstiden. Men det finns många varianter, arbetar du till exempel även på kvällar och helger så har du ofta en kortare veckoarbetstid.

Bidrag till din pension

Varje år avsätter kommunen 6 procent av din inkomst till din framtida pension. Med en månadslön på 25 000 kronor innebär det att vi årligen avsätter 18 000 kronor till din framtida pension.

Bra försäkringar

Som del av en stor organisation kan du ta del av förmånliga försäkringar. Till exempel får du extra ersättning vid längre sjukfrånvaro eller ersättning om du drabbas av arbetsskada.

Friskvårdsbidrag

Som medarbetare erbjuds du ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år. Friskvård och hälsa tycker vi är viktigt. Friska medarbetare som mår bra gör också ett gott jobb.

Rädda liv på arbetstid - ge blod.nu

Rädda liv på arbetstid innebär att vi uppmuntrar till blodgivning på arbetstid. Det är ett lätt sätt att bidra till samhällsnytta, och samtidigt skapa gemenskap på arbetsplatsen. Ett engagemang i Rädda liv på arbetstid är ett långsiktigt socialt hållbarhetsarbete som gör skillnad.

Rädda liv på arbetstid | geblod.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gratis inträde till evenemang

Du har möjlighet att delta vid utlottning av biljetter till olika sportarrangemang, konserter och teatrar.

Jämställda löner

För oss är det självklart att löner ska vara jämställda. Vi arbetar kontinuerligt för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan till exempel mellan män och kvinnor.

Rök- och drogfri arbetstid

Vi är en drogfri arbetsplats där rökning inte är tillåtet under arbetstid. Det är vi stolta för och vet att det uppskattas både av kolleger och våra brukare. Vill du ha hjälp att sluta röka så erbjuder vi stöd i det.

Upp till sex veckors semester

Antalet semesterdagar ökar i takt med din ålder. Från 25 till 31 dagar när du fyller 40 år. Från 50 års ålder har du 32 dagars semester, alltså drygt sex veckor. Det finns även möjlighet att växla semesterdagstillägget för att få ytterligare 5-6 lediga dagar om åretår.

Hjälpte informationen på denna sida dig?