Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Lediga jobb

Inom Karlskoga kommun får du möjlighet att jobba i en spännande vardag med verksamheter som pågår dygnet runt, hela året.

Oavsett om du arbetar med barn i förskolan, ger vård och trygghet åt äldre eller jobbar med projektledning inom IT så bidrar du till att göra Karlskoga till möjligheternas stad där det är bra att leva och bo.

Karlskoga kommun söker medarbetare:

 • Vårdlärare till omsorgsprogrammet - vi söker förstärkning till vårt lärarteam!


  Du kommer att undervisa eleverna på Vård- och omsorgsprogrammet där du också blir mentor för en grupp elever. I tjänsten ingår även APL anskaffning och APL-besök. I första hand ingår undervisning i kurserna...
 • Lärare särskild undervisningsgrupp till Österledskolan


  Nu behöver vi dig som vill undervisa i vår särskilda undervisningsgrupp!
  Arbetslagets ordinarie bemanning består av två pedagoger på heltid, en samordnare för verksamheten samt ämneslärare som undervisar eleverna i...

 • Är du Karlskogas nästa unga kommunutvecklare?


  Som ny ung kommunutvecklare samarbetar du med nuvarande kommunutvecklare. Jobbet innebär att vara en del i arbetet med att utveckla Karlskoga utifrån ett ungdomsperspektiv. Befintlig kommunutvecklare kommer introducera...
 • Badmästare till Strandbadet


  • arbete i simhall med bevakning och säkerhet
  • simskoleundervisning
  • olika former av vattenträning
  • städ och underhåll
  • reception/café

  Kvälls- och helgtjänstgöring enligt schema.

 • Skolkuratorer till Karlskoga kommun, välkommen till ett viktigt jobb!


  I tjänsten ingår att samverka och samarbeta med de olika förskolorna och skolorna på ditt område samt socialtjänsten. Du kommer ha ett nära samarbete med skolornas skolkurator. Då kommunen nu gör en satsning på...
 • Biståndsbedömare


  Som biståndsbedömare inom vård och omsorg är det din uppgift att utreda och bedöma den enskildes behov samt fatta beslut om insatser enligt socialtjänstlagen. Tjänsten inriktar sig mot planeringar hemgångar från sjukhus...
 • Verksamhetsstödjare till hemvården


  Hemvården är uppdelad i tre geografiska områden inklusive nattorganisation. Inom alla områden förändras verksamheten dagligen när det gäller antalet insatser som ska utföras och vilka resurser som behöver finnas...
 • Personlig assistent, välkommen till ett viktigt jobb!


  Utifrån ett rehabiliterande arbetssätt assistera en ung kvinna och vara ett stöd åt henne och bistå med det som hon inte själv kan utföra, såsom personlig omvårdnad och omsorg, viss skötsel av hemmet samt vara behjälplig...
 • Personal till café och reception till Strandbadet


  • Reception/café
  Även arbetsuppgifter i simhallen kan förekomma

 • Socialsekreterare till kompetensförsörjningsenheten


  Ditt arbete innebär att hjälpa brukare till egen försörjning genom socialt förändringsarbete och ett coachande förhållningssätt där individens egna resurser står i centrum och tillvaratas på bästa sätt. De huvudsakliga...
 • Specialpedagog till grundsärskolan


  • Vara den specialpedagogiska kompetensen i elevhälsoteamet.
  • Utveckla tillgängliga lärmiljöer tillsammans med skolans lärare, elevassistenter och EHT.
  • Handleda lärare och elevassistenter.
  • Identifiera behov på...

 • Lärare i fritidshem till grundsärskolan, inriktning ämnesområden


  Som lärare i fritidshem ansvarar du för undervisningen genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du är förtrogen med läroplanen och låter elevernas intressen och behov ta plats...
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör


  Vi söker en kollega med erfarenhet av myndighetsutövning. Dina arbetsuppgifter kommer att anpassas utifrån dina kunskaper, tidigare arbetslivserfarenheter och intressen för att på bästa sätt bidra till det övriga teamet....
 • Förskoleresurs - välkommen till ett viktigt jobb!


  I uppdraget arbetar du på någon eller några av Karlskogas förskolor. Du möter barn i åldrarna 1-5 år. I ditt uppdrag är du en aktiv och närvarande resurs i barngrupp där du främst kommer att arbeta nära barnen i deras...
 • Enhetschef till hemvården


  Som enhetschef inom hemvården har du ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar. Dina arbetsuppgifter är bl.a. att leda, utveckla och följa upp verksamheten. Tillsammans med områdeschefen och chefskollegorna utgör du en...
 • Kommunvägledare till servicecenter


  Du får vara med och utveckla vårt servicecenter på olika sätt. Arbetet innebär bland annat många kontakter in i våra förvaltningars olika verksamheter, kartläggning av processer och identifiering av möjliga uppdrag för...
 • Lärare i hem- och konsumentkunskap till Skrantaskolan 7-9


  Du kommer att undervisa i hem- och konsumentkunskap i årskurserna 6-9 där du också blir mentor för en grupp elever som du har extra ansvar för. Du kommer att jobba tillsammans med kollegor i arbetslaget och i ämneslag. I...
 • Lärare i spanska, biologi och kemi till Skrantaskolan 7-9


  Du kommer att undervisa i spanska, biologi och kemi, årskurserna 6-9. Du blir också mentor för en grupp elever.

  Du kommer att vara en del av ett arbetslag och det finns goda möjligheter till nära samarbete med andra...

 • Förvaltningschef till skolan


  • Ditt ansvarsområde spänner över hela utbildningsområdet - från förskola till vuxenutbildning
  • Du har ett tydligt uppdrag från barn- och utbildningsnämndens politiker att nå mål
  • Tillsammans med verksamhetscheferna...

 • HR chef


  HR-chefen har ett övergripande ansvar för bland annat chefs- och ledarskapsfrågor, personalärenden, hållbart arbetsliv, kompetensförsörjning, rehabilitering och facklig samverkan inom kommunen. Du fungerar som ett stöd...
 • Distriktssköterska/sjuksköterska 40 % kväll och 35% dag med heltidslön


  Som sjuksköterska på denna tjänst arbetar du 40 % kväll och övriga 35% arbetar du som poolsköterska. Det innebär att du täcker upp om någon kollega är ledig eller behöver extra hjälp. Du arbetar dag och kväll samt även...
 • Musiklärare i klarinett


  Karlskogas kulturskola har en lång och stolt blåsmusiktradition. Som musiklärare är du en viktig del i detta. Du arbetar med allt från rekrytering av nya deltagare till undervisning och stöd i kommunens amatörorkestrar....
 • Distriktssköterska/sjuksköterska natt inom Karlskoga kommun


  Som sjuksköterska i Karlskoga kommun ansvarar du för de medicinska insatserna på särskilda boenden och/eller i ordinärt boende eller inom LSS/psykiatri. Du gör bedömningar, uppföljningar, dokumenterar. Arbetet som...
 • Distriktssköterska/sjuksköterska dagtid inom Karlskoga kommun


  Som sjuksköterska i Karlskoga kommun ansvarar du för de medicinska insatserna på särskilda boenden och/eller i ordinärt boende eller inom LSS/psykiatri. Du gör bedömningar, uppföljningar, dokumenterar. Som sjuksköterska...
 • Timanställda vikarier inom förskola


  Sköta och aktivera barn vid förskola, förskoleklass och fritidshem.
 • Timanställda vikarier inom skola/fritidshem


  Vi söker ett antal timvikarier inom förskoleklass, skola eller fritidshem.
  Du anger i ansökan vilken/vilka verksamheter och eller ämnen du är intresserad av att undervisa i.

 • Timvikarier till Strandbadet


  • Arbete i simhall med bevakning och säkerhet
  • Simskoleundervisning om du har simlärarutbildning
  • Städ och underhåll
  • Reception/café

 • Timanställda vikarier inom funktionsnedsättning


  Vi söker ett antal timvikarier inom enhet funktionsnedsättning . Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt och...
 • Timanställda vikarier inom enhet socialpsykiatri


  Vi söker ett antal timvikarier inom enhet socialpsykiatri. Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och natt, med både vaken natt och...
 • Timanställda vikarier inom vård och omsorg, hemvård


  Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt.
  Du hjälper äldre i deras hem. Det kan handla om att ge stöd för att klara...

 • Timanställda vikarier inom vård och omsorg, vårdboende


  Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt.
  Du hjälper äldre som bor på ett vårdboende. Det kan handla om att ge stöd...

Hjälpte informationen på denna sida dig?