Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Lediga jobb

Inom Karlskoga kommun får du möjlighet att jobba i en spännande vardag med verksamheter som pågår dygnet runt, hela året.

Oavsett om du arbetar med barn i förskolan, ger vård och trygghet åt äldre eller jobbar med projektledning inom IT så bidrar du till att göra Karlskoga till möjligheternas stad där det är bra att leva och bo.

Karlskoga kommun söker medarbetare:

 • Lärare i hemkunskap till Österledskolan


  Du kommer att undervisa hemkunskap i åk 6-9 tillsammans med ytterligare en lärare i hemkunskap. Undervisningen sker i halvklass. Tjänsten är deltid, 80%, men det finns möjlighet till heltid utifrån ytterligare...
 • Administrativ chef Möckelngymnasiet Karlskoga


  Som administrativ chef på Möckelngymnasiet blir du en mycket viktig medarbetare på skolan. Du kommer att ingå i vår ledningsgrupp tillsammans med rektorer och biträdande rektor med olika ansvar på skolan. Vi är...
 • Undersköterskor till hemvårdsområde öst


  Som undersköterska kommer du att arbeta med mångfacetterade arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra brukare där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser i enlighet med gällande...
 • Lärare i no-ämnen till Bregårdsskolan 7-9


  Du kommer undervisa i No ämnen i årskurserna 7 till 9. I tjänsten ingår att vara mentor för en grupp av elever och du förväntas med din kunskap och ditt engagemang leda och stimulera våra elever till kreativitet,...
 • Alkohol- och drogterapeut till Tellus öppenvård


  Att enligt 12-stegsmodellen bedriva öppenvård i en sammanhållen behandlingskedja i samverkan med övriga delar av KFE och andra externa aktörer.
  Öppenvården arbetar enligt 12-stegsmodellen i en sammanhållen...

 • Undersköterska till Möckelns vårdlag


  Som undersköterska kommer du att arbeta med mångfacetterade arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra brukare där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser i enlighet med gällande...
 • Timanställda vikarier inom enhet socialpsykiatri


  Vi söker ett antal timvikarier inom enhet socialpsykiatri. Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och natt, med både vaken natt och...
 • Timanställda vikarier inom funktionsnedsättning


  Vi söker ett antal timvikarier inom enhet funktionsnedsättning . Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt och...
 • Timanställda vikarier inom vård och omsorg


  Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt.

  Vård och omsorg hemvård:
  Du utför stödinsatser i brukares hem. Det kan...

 • 4-6 lärare i svenska och so till Bregårdsskolan


  Att undervisa elever i årskurs 4-6. Organisationen är flexibel och vi är därför öppna för olika behörigheter. Du kommer att vara mentor vilket innebär att samarbete och kommunikation med hemmet är viktigt.
  Du kommer att...

 • Lärare i matematik och no till Bregårdsskolan


  Att undervisa elever i årskurs 4-6 i matematik och NO. Även andra ämnen kan bli aktuellt. Du kommer att vara mentor vilket innebär att samarbete och kommunikation med hemmet är viktigt.
  Du kommer att arbeta i arbetslag...

 • Lärare i svenska och bild till Bråtenskolan


  Undervisa elever i svenska och bild och arbeta för att skapa en god lärmiljö. Du har även ett nära samarbete med lärarkollegor.
 • 1-3 lärare till Sandvikskolan


  Du kommer att vara en av tre lärare som undervisa elever i årskurs 2 el 3. Samarbete, kommunikation och kollegialt lärande är viktigt på vår skola. Du kommer att arbeta i arbetslag där du tillsammans med andra förväntas...
 • Skolsköterska till grundskolan


  Du kommer att arbeta med elever i grundskolans förskoleklass till årskurs 9 vid Skolförvaltningen i Karlskoga kommun.
  I rollen som skolsköterska arbetar du förebyggande och hälsofrämjande genom hälsoenkäter och...

 • Vårdlärare till Möckelngymnasiet


  Vi söker dig som tillsamman med våra andra lärare på vård- och omsorgsprogrammet vill vara med och forma den framtida undersköterskeutbildningen. Inför läsårsstarten 2021 förändras Vård- och omsorgsprogrammet, nya ämnen...
 • F-3 lärare till Rävåsskolan


  Vi förändrar vår organisation till att ha ett samlat F-3 perspektiv i riktning mot ett fyraårigt lågstadium. I samband med detta behöver vi nya kollegor i ett par av våra arbetslag. Det arbetar tre lärare på två klasser...
 • Lärare i svenska som andraspråk till Skrantaskolan


  Du kommer att undervisa i svenska som andraspråk i årskurserna 7,8 och 9. I tjänsten ingår mentorskap för en grupp elever.
  Genom goda kunskaper inom dina ämnen och tydliga ledaregenskaper skapar du en miljö där eleverna...

 • Vårdlärare till Vuxnas lärande


  Förekommande uppgifter som vårdlärare inom skolverkets yrkespaket mot undersköterska. I tjänsten ingår planering, undervisning, bedömning samt betygsättning och andra elevnära arbetsuppgifter, som till exempel löpande...
 • Byggnadsinspektör


  Tjänsten är placerad på Tillväxt- och tillsynsförvaltningen där vi är 18 handläggare som tillsammans arbetar för att bidra till kommunens vision. På avdelningen kommer du tillhöra sektionen för bygglov, en sektion med 6...
 • Miljösamordnare för Gullspångs vattenråd och vattenvårdsförbund


  Gullspångsälvens vattenråd är den lokala förankringen av den svenska vattenförvaltningen. Genom lokal kunskap och engagemang arbetar vattenrådet för att alla vatten ska ha god status och att rätt åtgärd hamnar på rätt...
 • Rektor Vuxnas lärande


  Vuxnas lärande är en paraplyorganisation som bland annat består av komvux, yrkesvux, yrkeshögskolan och lärcentrum. Rektor har det övergripande ansvaret för verksamhetens olika delar, men operativt fördelas ansvaret...
 • Fysioterapeut till rehabenheten


  Som fysioterapeut på Rehabenheten arbetar du med bedömning, förskrivning av tekniska hjälpmedel, träning och rehabilitering i hemmet. Arbetet innebär att undersöka, bedöma, behandla, planera och ordinera/delegera...
 • Modersmålslärare/studiehandledare i engelska


  • Att ge undervisning i ämnet modersmål, engelska, samt ge studiehandledning på engelska.
  • Att samarbeta med ämneslärare kring studiehandledningen.
  • Att tillsammans med övriga lärare inom modersmålsenheten utveckla...

 • Lärare i matematik och no till Österledskolan


  Du kommer framförallt att undervisa i NO och matematik i årskurserna 7-9. I tjänsten ingår även att du på ett tydligt sätt planerar, genomför och utvärderar din undervisning samt bedömer och betygsätter elevernas...

Hjälpte informationen på denna sida dig?