Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Lediga jobb

Inom Karlskoga kommun får du möjlighet att jobba i en spännande vardag med verksamheter som pågår dygnet runt, hela året.

Oavsett om du arbetar med barn i förskolan, ger vård och trygghet åt äldre eller jobbar med projektledning inom IT så bidrar du till att göra Karlskoga till möjligheternas stad där det är bra att leva och bo.

Karlskoga kommun söker medarbetare:

 • PR- och marknadsavdelningen söker kommunikatörer


  Vi söker en kommunikatör som vill vara en del av vårt team som driver och utvecklar kommunikationsverksamheten i Karlskoga kommun. Som kommunikatör hos oss får du vara både strategisk och operativ. Helhetsperspektivet är...
 • Socialarbetare ekonomiskt bistånd till kompetensförsörjningsenheten


  Ditt arbete innebär att hjälpa brukare till egen försörjning genom socialt förändringsarbete och ett coachande förhållningssätt där individens egna resurser står i centrum och tillvaratas på bästa sätt. De huvudsakliga...
 • Folkhälsoutvecklare


  I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans på folkhälsoenheten driva det lokala hälsofrämjande arbetet för att öka jämlikhet i hälsa och stärka barnets rättigheter. Samverkan med andra aktörer och verksamheter är en...
 • Lärare till särskild undervisningsgrupp på Österledsskolan


  Du kommer att undervisa och stötta elever som är inskrivna i vår särskilda undervisningsgrupp, Skeppet. Eleverna har olika funktion och olika behov av stöd. En del elever deltar i viss undervisning med sin ordinarie...
 • Verksamhetschef till teknik och fastighet


  Arbetet som verksamhetschef innebär ett övergripande verksamhet, budget-och personalansvar för verksamheten. Verksamhetschefen arbetar med att ta fram tydliga och mätbara mål utifrån politiska prioriteringar samt...
 • Nu kan du bli en del av vår innovativa HR-avdelning!


  Vi har ett stort fokus på förändringsarbete inom HR, där vi ligger i framkant för hur framtidens HR arbete ska bedrivas. Vi ska vara bäst på att använda vår unika kompetens där den som bäst behövs.
  Du kommer arbeta i...

 • Säkerhetssamordare


  Kommunstyrelsen ledningskontor samordnar Karlskoga kommuns arbete med krisberedskap, civilt försvar, systematiskt brandskyddsarbete, informationssäkerhet, säkerhetsskydd, internt skydd och brottsförebyggande arbete. Nu...
 • Digitaliseringsledare till IT-enheten


  • Ta fram smarta tekniska lösningar för att vi skall kunna digitalisera på bästa vis.
  • Utvecklingskunskaper för att kunna utveckla eller specificera vad som skall göras.
  • Teknisk ta fram lösningar och implementera...

 • Socialsekreterare till barn och unga


  Huvudsakligen att planera för och följa upp barn som är placerade i familjehem, utifrån BBIC:s struktur. Skriva överväganden. Göra utredningar om vårdnadsöverflytt. Bedöma och skriva utredningar om umgängesbegränsing....
 • Byggnadsinspektör


  Tjänsten är placerad på Tillväxt- och tillsynsförvaltningen där vi är 18 handläggare som tillsammans arbetar för att bidra till kommunens vision. På avdelningen kommer du tillhöra sektionen för bygglov, en sektion med 6...
 • Timanställda vikarier inom skola/fritidshem


  Vi söker ett antal timvikarier inom förskoleklass, skola eller fritidshem.
  Du anger i ansökan vilken/vilka verksamheter och eller ämnen du är intresserad av att undervisa i.

 • Timanställda vikarier inom förskola


  Sköta och aktivera barn vid förskola, förskoleklass och fritidshem.
 • Lärare i spanska till Österledskolan


  Du kommer att undervisa i spanska i årskurserna 6-9. I uppdraget ingår även att på ett tydligt sätt planera, genomföra och utvärdera din undervisning samt bedöma och betygssätta elevernas kunskaper. Genom ditt...
 • Teaterlärare till Kulturskolan


  Undervisning inom Karlskoga Kulturskolas teaterverksamhet.
  Teater och dramaundervisning av elevgrupper i Kulturskolans regi.
  Du ingår också i kulturskolans tillgänglighetsprojekt där teater erbjuds på en av kommunens...

 • Fysioterapeut till intensivrehab team, Karlskoga kommun


  Du kommer som fysioterapeut att ingå i IntensivRehab teamet som är en ny satsning inom Rehabenheten. IntensivRehab teamet kommer att bestå av fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterskor. Tillsammans ska ni utveckla...
 • Musiklärare i brassinstrument


  Karlskogas kulturskola har en lång och stolt blåsmusiktradition. Som brasslärare hos oss är du en viktig del i detta. Du arbetar med allt från rekrytering av nya deltagare till undervisning och stöd i kommunens...
 • Distriktssköterska/sjuksköterska inom hemvården


  https://www.youtube.com/watch?v=iE_2VKJTlV0

  Som distriktsköterska har du ett eget distrikt med ett antal patienter.
  Du samarbetar mycket med palliativa teamet, mobila teamet och ibland närsjukvårdsteamet som arbetar...

 • Poolsjuksköterska inom hemvård och vårdboende


  https://www.youtube.com/watch?v=iE_2VKJTlV0

  Som poolsköterska täcker du upp om någon kollega är frånvarande eller behöver extra hjälp. Du arbetar dag och kväll samt även natt om ni kommer överens om det. Arbetet är både...

 • Sjuksköterska/distriktssköterska inom vårdboende


  https://www.youtube.com/watch?v=iE_2VKJTlV0

  Du utgår från ett vårdboende och har ansvar för ett antal patienter. På vårdboendet ingår du i ett vårdlag där ni har omvårdnadsmöten.
  Du har rond en gång/vecka tillsammans...

 • Timanställda vikarier inom enhet socialpsykiatri


  Vi söker ett antal timvikarier inom enhet socialpsykiatri. Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och natt, med både vaken natt och...
 • Timanställda vikarier inom funktionsnedsättning


  Vi söker ett antal timvikarier inom enhet funktionsnedsättning . Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt och...
 • Timanställda vikarier inom vård och omsorg


  Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt.

  Vård och omsorg hemvård:
  Du utför stödinsatser i brukares hem. Det kan...

Hjälpte informationen på denna sida dig?