Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Lediga jobb

Inom Karlskoga kommun får du möjlighet att jobba i en spännande vardag med verksamheter som pågår dygnet runt, hela året.

Oavsett om du arbetar med barn i förskolan, ger vård och trygghet åt äldre eller jobbar med projektledning inom IT så bidrar du till att göra Karlskoga till möjligheternas stad där det är bra att leva och bo.

Karlskoga kommun söker medarbetare:

 • Socialsekreterare till kompetensförsörjningsenheten


  Ditt arbete innebär att hjälpa brukare till egen försörjning genom socialt förändringsarbete och ett coachande förhållningssätt där individens egna resurser står i centrum och tillvaratas på bästa sätt. De huvudsakliga...
 • Sommarvikarier till enhet socialpsykiatri


  Att arbeta som sommarvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och natt, med både sovande jour och/eller vaken natt, beroende på arbetsplats.

  Inom...

 • Lärare i fritidshem till Häsängsskolan


  Som lärare i fritidshem verkar du för en helhetssyn på undervisningen där lärande, utveckling och omsorg finns under hela skoldagen. Du ingår i ett arbetslag och har nära samarbete med förskollärare, lärare, lärare i...
 • Fritidsledare till Karlbergsskolan


  Tillsammans med arbetslaget arbetar du för en tillgänglig lärmiljö som tar tillvara elevernas nyfikenhet och intressen samt stödjer varje elevs trygghet, utveckling och lärande. Tillsammans med arbetslaget planerar,...
 • Undersköterskor till hemvårdsområde Österby


  Som undersköterska kommer du att arbeta med mångfacetterade arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra brukare där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser i enlighet med gällande...
 • Lärare i engelska och tyska till Skrantaskolan


  Du kommer att undervisa i engelska och tyska i årskurserna 7, 8 och 9. I tjänsten ingår mentorskap för en grupp elever.
  Genom goda kunskaper inom dina ämnen och tydliga ledaregenskaper skapar du en miljö där eleverna...

 • Personligt ombud


  Personligt ombud riktar sig till personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning som har behov av en företrädare som kan hjälpa till att tillvarata deras rättigheter i samhället. I västra länsdelen, som omfattas av...
 • Verksamhetscontroller till skolförvaltningen


  I ditt ansvarsområde ingår planering och uppföljning av verksamhetsfrågor, statistik och nyckeltal. Du kommer även att ansvara för analyser och för att ta fram underlag till beslut. Du ansvarar för tjänsteskrivningar...
 • Skolkurator till Rävås- och Bregårdsskolan


  Skolkurator på Rävåsskolan 1-3 och Bregårdsskolan 4-6.
  Utifrån din profession bidrar du med åtgärder, strategier och
  metoder för att ge eleven verktyg till ökad måluppfyllelse och trivsel. Kuratorn är en viktig del av...

 • Skolsköterska med medicinskt ansvar (MLA) till elevhälsan


  Som medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) kommer du att arbeta med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen för samtliga grundskolor, grundsärskolan, gymnasieskola och gymnasiesärskola inom Skolförvaltningen i...
 • Lärare i svenska som andraspråk till Skrantaskolan


  Du kommer att undervisa i svenska som andraspråk i årskurserna 7,8 och 9. I tjänsten ingår mentorskap för en grupp elever.
  Genom goda kunskaper inom dina ämnen och tydliga ledaregenskaper skapar du en miljö där eleverna...

 • Sommarvikarie till vård- och omsorgsboende samt hemvården


  Vi söker dig som under sommaren vill vikariera på vård- och omsorgsboende eller hemvården som vårdbiträde/undersköterska. Vård- och omsorgsboendena heter Björkliden, Torpdalen, Treklövern, Skranta - gammelro, Skranta -...
 • Timanställda vikarier inom vård och omsorg


  Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt.

  Vård och omsorg hemvård:
  Du utför stödinsatser i brukares hem. Det kan...

 • Timanställda vikarier inom funktionsnedsättning


  Vi söker ett antal timvikarier inom enhet funktionsnedsättning . Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt och...
 • Timanställda vikarier inom enhet socialpsykiatri


  Vi söker ett antal timvikarier inom enhet socialpsykiatri. Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och natt, med både vaken natt och...
 • Avlösare/ledsagare


  LLSS insatser
  Enhet Funktionsstöd söker personer som kan tänka sig att åta sig uppdrag att ge stöd till personer med olika funktionsnedsättningar. Stödet som skall ges gäller till barn, ungdomar och vuxna med...

 • Enhetschef till hemvården


  Enhetschef till hemvården som vill vara med och utveckla framtidens hemvård.
  Du är direkt underställd områdeschef inom hemvård och du ingår i områdets ledningsgrupp där du tillsammans med enhetschefer initierar, stödjer...

 • GIS ingenjör


  Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen att vara support och utveckling kring geodataanvändning, GIS-analyser, samordning och lagring av geodata, eventuellt kan mätning förekomma. Framför oss ser vi utveckling inom 3D....
 • Timanställda vikarier inom förskola


  Sköta och aktivera barn vid förskola, förskoleklass och fritidshem.
 • Timanställda vikarier inom skola/fritidshem


  Vi söker ett antal timvikarier inom förskoleklass, skola eller fritidshem.
  Du anger i ansökan vilken/vilka verksamheter och eller ämnen du är intresserad av att undervisa i.

 • Stödfamilj för korttidsvistelse utanför det egna hemmet


  En stödfamilj ger möjlighet till rekreation och miljöombyte, samtidigt som anhöriga får avlösning i omvårdnadsarbetet. En eller ett par helger i månaden tar du emot ett barn eller ungdom i ditt hem. Vårdnadshavare får...
 • Distrikts-/sjuksköterska till LSS/socialpsykiatrin


  Vi utökar nu vår LSS/ socialpsykiatriorganisation med ytterligare en sjuksköterska.
  Som distriktsköterska/ sjuksköterska arbetar du inom LSS/ socialpsykiatrin mot ett antal boenden samt personlig assistans.
  Du har...

 • Musiklärare i brassinstrument


  Karlskogas kulturskola har en lång och stolt blåsmusiktradition. Som brasslärare hos oss är du en viktig del i detta. Du arbetar med allt från rekrytering av nya deltagare till undervisning och stöd i kommunens...

Hjälpte informationen på denna sida dig?