Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Upphandling och inköp

Karlskoga kommuns inköp ska präglas av affärsmässighet och ansvarfull hantering av kommunens skattemedel. Den goda affären står i fokus, baserad på en helhetssyn med kommunens gemensamma bästa som mål.

I alla inköp och upphandlingar ska kommunen eftersträva produkter, tjänster eller entreprenader som sett under sin hela livslängd är skonsamma för klimatet och miljön och som främjar en hållbar samhällsutveckling.

För alla inköp måste kommunen följa lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen säger inte vad som ska köpas men hur ett inköp ska gå till. Vill du veta mer och få bättre inblick i regelverket kring LOU så är Upphandlingsmyndighetens webbplats en bra plats att börja på.

Hur hittar du våra upphandlingar?

För att bli leverantör till kommunen behöver du bevaka och hålla dig uppdaterad om aktuella upphandlingar inom ditt företags affärsområde och känna till hur du hittar dessa.

I Sverige finns ett antal annonsdatabaser där offentliga upphandlingar publiceras. Som företagare kan du prenumerera på upphandlingar som annonseras men du kan också hitta våra upphandlingar på vår hemsida. Karlskoga kommun annonserar för närvarande i Mercell Tendsign och en länk dit hittar du längre ner på sidan. Förbered och planera inför att lämna anbud

Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är företagare.

Här är några saker du kan tänka på:

Dialog

Genom att kontakta oss har du möjlighet att presentera dig som företagare, dina erbjudanden och förslag på lösningar samt få en uppfattning om hur våra nuvarande avtal ser ut.

Hämta upphandlingsdokumenten

När du har hittat en intressant upphandling är det första steget för dig att hämta upphandlingsdokumenten från den elektroniska annonsdatabasen. I upphandlingsdokumenten står all den information som du som anbudsgivare behöver för att kunna lämna anbud.

Ställ frågor

Ju tidigare du går igenom upphandlingsdokumenten, desto mer proaktiv kan du vara med att ställa frågor och förbereda de dokument som ska lämnas in i samband med anbudsinlämning om du bestämmer dig för att delta i upphandlingen.

Processen för upphandlingen kan se väldigt olika ut beroende på en rad faktorer som exempelvis upphandlingens värde, kommunens rutiner och förutsättningar och vilket upphandlingsförfarande som används. Det är därför bra att vara uppmärksam när du lämnar anbud på vad som gäller för den aktuella upphandlingen.

Lämna anbud

Om affären låter intressant för ditt företag, tänk då på att:

  • Följa instruktionerna som ges I upphandlingsdokumenten.
  • Säkerställ att ditt anbud uppfyller alla de krav och villkor som kommunen angett I dokumenten.
  • Ställ frågor. Du är anonym. Var inte rädd för att ställa frågor till oss om något är otydligt eller verkar felaktigt i upphandlingsdokumenten. Genom att ställa frågor minskar du dels risken för att göra fel, dels risken att lägga ner tid på en upphandling som riskerar att inte kunna slutföras på grund av felaktigheter. Du som ställer frågor i kommunens upphandlingssystem är alltid anonym. Svaren blir tillgängliga samtidigt för alla som deltar i upphandlingen. Det innebär även att du får ta del av svaren på de frågor som andra anbudsgivare ställt.
  • Kvalitetssäkra kontrollera att du svarat på alla frågeställningar och bifogat de bevis som efterfrågats.
  • Lämna in anbudet i tid

Fick du affären?

Grattis du har blivit antagen som leverantör!

När vi har tecknat avtal vill vi tillsammans införa avtalet för att få ett gott samarbete under avtalsperioden. Detta innebär att vi har ett gemensamt uppstartsmöte och diskuterar rutiner, e-handel och eventuella informationsinsatser.

Fick du inte affären?

I beskedet om vem som vann kontraktet framgår skälen varför ditt anbud inte var vinnande anbud. Det är även värdefullt att Inför kommande upphandlingar vet varför ditt anbud inte blev antaget.

Vi på upphandlingsenheten pratar gärna med dig som företagare och reder ut eventuella funderingar du har.

Kontakt

Upphandlingsenheten finns till för både kommunens verksamheter och dig som företagare. Du kan alltid kontakta kommunens upphandlingsenhet via Karlskoga kommuns servicecenter. 

Välkommen att delta i våra upphandlingar!

Hjälpte informationen på denna sida dig?