Till Karlskogas startsida

Tillgänglighetsredogörelse för karlskoga.se

Karlskoga kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur karlskoga.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från karlskoga.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta vårt servicecenter.

Servicecenters kontaktuppgifter

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan antingen skicka in ett meddelande på länken nedan eller kontakta servicecenter.

Rapportera tillgänglighetsbrister på karlskoga.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Anmäl bristande tillgänglighet, digg.se Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid validering av formulär som förekommer på Mina sidor (e-tjänster).

När användare fyller i formulär som förekommer på Mina sidor och gör ett fel vid inmatningen framgår det inte tydligt vilka fält som är felaktigt ifyllda, vare sig i textform eller på ett sätt som är maskinläsbart. Detta innebär att användare som förlitar sig på skärmläsare eller andra hjälpmedel kan ha svårt att förstå vad som behöver korrigeras, vilket gör webbplatsen mindre tillgänglig.

Leverantören av e-tjänsten är medveten om problemet, men har meddelat de inte kan garantera att det är löst förrän årsskiftet 2023/2024. Vi kommer att hålla kontinuerlig kontakt med leverantören för att följa upp och säkerställa att problemet åtgärdas inom rimlig tid.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2023.

Om du upplever problem med att fylla i formulären på Mina sidor och behöver hjälp, eller har några frågor kring detta, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att hjälpa till och arbetar aktivt för att förbättra tillgängligheten på vår webbplats.

Hur vi testat webbplatsen

Consid AB har gjort en oberoende granskning av karlskoga.se.

Senaste bedömningen gjordes den 24 september 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 26 oktober 2023.

Hjälpte informationen på denna sida dig?