Till Karlskogas startsida

God man, förvaltare och framtidsfullmakt

En god man eller en förvaltare kan en person få som inte kan hantera sin ekonomi av olika anledningar, som exempel sjukdom, ålder eller någon form av funktionsnedsättning.

En god man eller förvaltare gör lite olika saker beroende på hur behovet hos personen ser ut. Till exempel kan han eller hon hjälpa till med att betala räkningar, ansöka om bidrag eller annan hjälp från samhället.

Den kan hjälpa till så att boende, omvårdnad och fritid fungerar så bra som möjligt. Det som inte ingår som god man eller förvaltare är att hjälpa till med praktiska sysslor som att städa, handla eller gå på bio.

Skillnad på god man och förvaltare

Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är att godmanskap är frivilligt. En god man kan aldrig utses mot en persons vilja.Förvaltarskap däremot är en tvångsåtgärd. Förvaltarskap kräver läkarintyg och kan det kan beslutas om en förvaltare utan en persons egna medgivande.

Arvode

Gode män och förvaltare får arvode för uppdraget och ersättning för utgifter som hör samman med uppdraget. Hur stort arvodet ska vara beslutas av överförmyndarhandläggaren.

Gemensam nämnd

Karlskoga har en gemensam överförmyndarnämnd med flera andra kommuner. Nämndens kansli är placerat i Kristinehamn. För mer information, blanketter, med mera, besök Kristinehamns kommuns hemsida.

Hjälpte informationen på denna sida dig?