Till Karlskogas startsida

200 yrken - vad kan du jobba som i Karlskoga kommun?

Karlskoga kommun är stadens största arbetsgivare, en stor organisation som ger dig möjligheter. Vi uppmuntrar till utveckling och möjligheterna till intern rörlighet är stora.

För oss är det självklart att varje medarbetare bidrar till att utveckla både sig själv, sina kolleger och vår verksamhet.

Hos oss kan utveckling handla både om att få nya arbetsuppgifter, byta arbetsplats, delta på utbildningar eller utbyta erfarenheter med kolleger. Hur just din utveckling ser ut planerar du och din chef.

Vad gör vi Karlskoga kommun?

I Karlskoga kommun ger vi bra omsorg till de som har behov av stöd och vård. Vi lär barn, ungdomar och vuxna att läsa och räkna. Vi driver fritidsgårdar och ser till att barn får leka i säkra miljöer. Vi driver vårt omtyckta badhus och stöttar stadens aktiva föreningsliv. Vi planerar, bygger och utvecklar så att fler ska få plats och trivas i vår fina kommun. Vi lagar mat till elever och boende. Vi lär barn spela och sjunga på kulturskolan och erbjuder alla en fantastisk mötesplats på biblioteket. Vi sköter om parker och vattnar stadens blommor - kort sagt, vi har ett meningsfullt jobb, som gör skillnad - varje dag.

Vad vill du jobba med?

Vi är ungefär 2 400 personer som jobbar i organisationen. Exempel på yrkestitlar är:

 • lärare
 • undersköterska
 • bibliotekarie
 • städare
 • miljöinspektör
 • kommunikatör
 • sjuksköterska
 • skolassistent
 • kommunsekreterare
 • folkhälsoutvecklare
 • ekonom
 • specialpedagog
 • kökschef
 • förskolelärare
 • socialsekreterare
 • trafikingenjör
 • musiklärare

Och det är bara några exempel, listan på yrkestitlar är närmare 200 titlar lång. Vissa yrkesgrupper är stora, andra yrken är det en eller få personer som har.

Chef i Karlskoga kommun

Att vara chef hos oss är en lärorik och rolig utmaning. Ett gott ledarskap är en viktig förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet, en hållbar arbetsmiljö och ett dynamiskt medarbetarskap.

Bredden i vår verksamhet ger dig stora möjligheter till utveckling. Viss utveckling sker inom ramen för kommunens chefs- och ledarutvecklingsprogram, andra insatser är anpassade till just dina behov.

Hjälpte informationen på denna sida dig?