Till Karlskogas startsida

Jobb inom vård och omsorg

Inom vård och omsorg samt funktionsnedsättning i Karlskoga kommun arbetar sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter och personliga assistenter/habiliteringspersonal med personer som har behov av stöd och hjälp i vardagen. De har ett betydelsefullt uppdrag för att alla ska få en trygg och säker vård.

Det finns goda möjligheter att få arbete inom olika yrken inom det sociala området. Många yrkesverksamma inom området kommer att gå i pension under de närmaste tio åren. Samtidigt ökar antalet äldre människor i samhället.

Omvårdnadspersonal

Som omvårdnadspersonal inom hemvården eller på ett vårdboende skiftar arbets- uppgifterna. Det kan handla om att vara ett socialt stöd, sköta personlig omvårdnad, dokumentation, matlagning, inköp, hushållssysslor, ge sårvård och medicin m.m. I syfte att personen ska leva ett så självständigt och värdigt liv som möjligt.

Sjuksköterska

Sjuksköterskan är ansvarig för hälso- och sjukvårdsinsatserna i kommunen. En sjuksköterskas arbetsuppgifter varierar. Det kan handla om olika medicinska bedömningar/behandlingar, stödjande samtal, dokumentation samt handledning till personal.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten stödjer personer att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller skada. Det kan handla om olika rehabiliterande åtgärder för att ta tillvara på och utveckla fysiska, psykiska och sociala funktioner, färdigheter och förmågor eller att anpassa en bostad.

Personlig assistent/habiliteringspersonal

Rollen som personlig assistent/habiliteringspersonal innebär stöd, vård, omsorg, rehabilitering, habilitering och aktivering för personer med funktionsnedsättningar. Målet med stödet är att utveckla personens egna förmågor och färdigheter för att bli så självständig som möjligt. Det kan innebära stöd med personlig omvårdnad, mathållning, aktivering, inköp, sysselsättning och hushållssysslor.

Hjälpte informationen på denna sida dig?