Till Karlskogas startsida

Politisk organisation

Alla kommuner har en politisk organisation och en förvaltningsorganisation.

Organisationsskiss över Karlskoga kommuns politiska organisation.Förstora bilden

Syntolkning av bilden

Bilden visar ett organisationsschema med blå, grå, gröna och en röd ruta. Överst är kommunfullmäktige och under kommer kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, folkhälsonämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, tillväxt- och tillsynsnämnden och valnämnden. Bredvid, också under kommunfullmäktige, kommer administrativ nämnd, överförmyndarnämnd, Karlskoga kommunhus AB och Bergslagens räddningstjänst. Under Karlskoga kommunhus AB finns Karlskoga Energi & Miljö AB och Karlskogahem AB.

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som ansvarar för olika frågor. Kommunstyrelsen och nämnderna har egna förvaltningar. Förvaltningarna sköter det dagliga arbetet i kommunen.

Politikerna i den politiska organisationen bestämmer vad som ska göras, medan de anställda i förvaltningsorganisationen avgör hur det ska göras.

Politisk organisation i Karlskoga

I Karlskoga kommun har vi åtta nämnder varav två är gemensamma med andra kommuner. Vi ingår också i två andra nämnder men där andra kommuner är värdkommuner. Vi är också del av ett kommunalförbund. Kommunen har utöver det sju bolag, varav tre är helägda.

Hjälpte informationen på denna sida dig?