Till Karlskogas startsida

Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Vi arbetar med ungdomar mellan 16-20 år (folkbokförda i Karlskoga kommun) inom ramen för kommunens aktivitetsansvar. Det innebär att vi löpande ska hålla oss informerade om vilka ungdomar som inte studerar på gymnasiet och som inte slutför gymnasiet med en examen.

Vi måste följa upp vilken sysselsättning ungdomen har, så att vi kan erbjuda lämpliga individuella åtgärder. Aktivitetsansvaret ska förhindra att du som ung hamnar i en situation där du varken arbetar eller studerar. (Regleras i Skollagen)

Vad kan vi göra för dig?

Kommunens aktivitetsansvar samverkar med andra lokala myndighetsaktörer i Mottagningsteamet/Coachningteamet på Finsam. Du får efter etablerad kontakt ett erbjudande om en tid för samtal i Mottagningsteamet, där vi pratar om dina tankar kring arbete, utbildning eller andra framtidsplaner. Som ungdom har du möjlighet till insatsen Coachingteamet på Finsam. Som deltagare i Coachingteamet får du en egen coach som stöttar dig utifrån dina behov. Du behöver kanske hjälp med ditt cv, personligt brev eller bara någon att bolla idéer med?

Du är välkommen att höra av dig genom att fylla i kontaktformuläret.

Så här säger skollagen

En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar).

Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt.

Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt andra och tredje styckena.

Lag (2014:1002)

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
29 kap.9 §


Fyll i det alternativ som passar bäst in på din situation just nu
Har du examensbevis/slutbetyg från gymnasiet?
Har du examensbevis/slutbetyg från gymnasiet?


Vill du bli kontaktat av en studie- och yrkesvägledare?
Vill du bli kontaktat av en studie- och yrkesvägledare?Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?