Till Karlskogas startsida

Fakturera oss

Här hittar du Karlskoga kommuns fakturauppgifter och annan information om rekvisition och fakturering till kommunen.

Faktureringsinformation för e-faktura från leverantörers system

Nedanstående information kan vara till hjälp för att kunna skicka e-faktura:

  • Företag: Karlskoga kommun
  • Organisationsnummer: 212000-1991
  • Momsregistreringsnummer: SE212000199101
  • Peppol-id: 0007:2120001991
  • GLN: 7340032700008
  • VAN-tjänst: InExchange
  • Kontaktuppgifter till InExchange hittar du på deras webbplats: www.inexchange.se Länk till annan webbplats.

Vid fakturering är det obligatoriskt med ordernummer eller referenskod.

  • Ordernummer: Börjar på KGA och åtföljs av sex siffror (till exempel KGA004231). Numret skapas i kommunens e-handelssystem, Visma Proceedo, dels i samband med att varor beställs i systemet, dels när en rekvisition liksom en inköpsorder skapas för specifika inköp.
  • Referenskod: Ska alltid anges med enbart tre eller fyra bokstäver.

Om ert ekonomisystem kräver en postadress ska följande användas. Har ni heller inte kommit igång med e‑fakturering ska ni även använda följande adress:

Karlskoga kommun
3. Ekonomiavdelningen
691 83 Karlskoga

E-post: leverantor.redovisning@karlskoga.se

Registrera faktura manuellt

Om ni inte har ett ekonomisystem som kan hantera e-fakturor kan ni använda Karlskoga kommuns fakturaportal här på sidan för att manuellt registrera en e-faktura. Fyll i formuläret för att få era inloggningsuppgifter.

Registrera enstaka faktura till Karlskoga kommun Länk till annan webbplats.

Så skapar du enstaka e-fakturor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rekvisition

Tidigare användes en pappersrekvisition, från ett så kallat rekvisitionsblock, som fylldes i och skrevs under av chef. Från och med 2022 skapas rekvisitionen i kommunens inköpssystem och benämns som en elektronisk rekvisition (e-rekvisition). E-rekvisitionen är en värdehandling och dess utseende är unikt för Karlskoga kommun.

Eftersom den är digitalt attesterad/godkänd av behörig chef på Karlskoga kommun finns det inte längre någon underskrift på pappret. En e-rekvisition hanteras via mejl och därför kommer du som leverantör att få den som en mejlutskrift.

Det är viktigt att du som leverantör alltid begär giltig legitimation på den person som handlar med en e‑rekvisition. Information som skyddas av Dataskyddsförordningen (GDPR) ska inte uppges på fakturan. Giltighetstiden är en månad från och med utställandedatum.

Om du som leverantör önskar få verifierat att e-rekvisitionen är giltig, eller har andra frågor, så kan du ringa oss på 0586-610 00 och be att få tala med redovisningsenheten eller mejla till leverantor.redovisning@karlskoga.se.

När du fakturerar oss ska du endast uppge ordernumret (det börjar på KGA000xxx) samt det belopp som köpet avsett.

Vad är en elektronisk faktura?

Med elektronisk faktura, även kallad e-faktura, menas ett format som gör det möjligt att behandla den automatiskt. Varken pdf- eller pappersfaktura räknas som elektronisk faktura. Observera att sekretessfakturor inte ska skickas elektroniskt.

De flesta moderna ekonomisystem klarar av att skicka e-fakturor, hör med er systemleverantör. Tjänsten kan också köpas in.

Hjälpte informationen på denna sida dig?