Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kontakta Karlskoga kommun

När du behöver svar på frågor om kommunens tjänster så kontaktar du kommunens servicecenter. Du kan kontakta dem på det sätt som du tycker är enklast, via telefon, mejl, sociala medier eller genom att besöka dem på Katrinedalsgatan 4, Kommunstyrelsens hus.

Kommunvägledarna svarar på dina frågor och har de inte svaret så ser de till att du kommer till rätt person inom kommunen. Har du en utsedd handläggare eller vet namnet på den du söker får du hjälp av kommunvägledarna eller av servicecenters receptionist. Servicecenter finns för att göra din kontakt med kommunen enkel oavsett din fråga.

Telefonnummer:

0586-610 00

0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.

Servicecenters öppettider:

Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Följande röda dagar har vi stängt:

 • 1 januari, nyårsdagen
 • 6 januari, trettondedag jul
 • Långfredag
 • Annandag påsk
 • 1 maj
 • Kristi himmelfärdsdag
 • 6 juni, svenska flaggans dag
 • Midsommarafton
 • 24 december, julafton
 • 25 december, juldagen
 • 26 december, annandag jul
 • 31 december, nyårsafton

Postadress

Karlskoga kommun
691 83 KARLSKOGA

Övriga kontaktuppgifter

Kommunledning / kommunalråd

Kommundirektör:
Johan Harryson
johan.harryson@karlskoga.se

Kommunstyrelsens ordförande
Tony Ring
tony.ring@karlskoga.se

Kommunikationschef 
Ylva Elofsson
ylva.elofsson@karlskoga.se
0586-618 15

212000-1991

Gör en orosanmälan

0586-610 90

Telefontider:
Måndag - torsdag 08.30-16.30
Fredag 08.30-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Övrig tid ta kontakt genom: 112

Du kan också skicka brev:

Mottagningsgruppen
22. Socialförvaltningen
Karlskoga kommun
691 83 Karlskoga

Anställda inom kommunen har en e-post som är uppbyggd efter principen förnamn.efternamn@karlskoga.se,
lärare har förnamn.efternamn@edu.karlskoga.se

Allmän e-post till Karlskoga kommun är offentlig handling.

Sedan 1 januari 2011 finns en gemensam överförmyndarnämnd för Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors kommuner - Östra Värmlands överförmyndarnämnd.

Nämndens kansli är placerat i Kristinehamn.

Den gemensamma överförmyndarnämnden ska i första hand ha tillsynen över personer som är ställföreträdare till underåriga eller hjälpbehövande personer. Där handlar det om att nämnden ska se till att personernas rättigheter, ekonomi och liknande förvaltas på rätt sätt.

Överförmyndarnämnden medverkar till att det finns god man, förvaltare eller förordnad förmyndare för den som har behov av detta. Nämnden beslutar också om arvode för dessa. Nämnden hanterar även frågor för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

Överförmyndarnämnden svarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt de övriga författningarna, som reglerar frågorna knutna till verksamheten.

Karlskoga kommuns begravningsombud är Irene Tåkvist.

Kontaktuppgifter:

Irene Tåkvist
Begravningsombud
076-849 08 19

Karlskoga kommun har vi två borgerliga begravningsförrättare som utsetts av kommunfullmäktige. En av dem är finskspråkig och kan hålla begravning både på finska och svenska.

Kontaktuppgifter:

Peter Krantz
Kommunal begravningsförrättare
070-416 15 56

För finsktalande begravning
Niina Slagner
Kommunal begravningsförrättare
072-932 63 64

Karlskoga kommun har fem vigselförrättare. En av dem är finskspråkig och kan hålla begravning både på finska och svenska.

Kontaktuppgifter:

Helena Frisk
Vigselförrättare
072-320 55 15

Marie-Louise Nauclér
Vigselförrättare
070-699 51 30

Birgitta Edström
Vigselförrättare
076-837 57 99

Anders Ohlsson
Vigselförrättare
anders.b.olsson@karlskoga.se
070-983 84 20

För finsktalande vigsel
Niina Slagner
Vigselförrättare
072-932 63 64

Uppdaterad 2019-08-15