Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Vigsel, partnerskap

En borgerlig vigsel är precis som ett kyrkbröllop rättsligt bindande.

För att ingå äktenskap måste du ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Ansökan görs på en blankett som du kan ladda ner på Skatteverkets webbplats.

Efter godkännande får ni två intyg, hindersprövning och vigselintyg. Intygen gäller i fyra månader. De ska i god tid, senast en vecka före vigsel, lämnas eller skickas till kommunen.

Vigselförrättare

I Karlskoga kommun har vi fem vigselförrättare, där en av vigselförrättarna är finskspråkig. Kontakta någon av dem om du vill boka tid för vigsel.

Vigsel sker i Kommunstyrelsens hus, Katrinedalsgatan 4, eller på annan plats om man kommit överens om det. Borgerlig vigsel är kostnadsfri.

Vittnen

Minst två vittnen ska närvara vid vigseln. Har brudparet egna vittnen ska namn och adress på dessa lämnas till vigselförrättaren samtidigt med intyget om hindersprövning. Saknar brudparet egna vittnen kan vigselförrättaren ordna det. Legitimation krävs av brudparet om de saknar egna vittnen. Vittnena ska ha fyllt 18 år.

Uppdaterad 2020-09-25
Kontakt

Helena Frisk
Vigselförrättare
072-320 55 15

Marie-Louise Nauclér
Vigselförrättare
070-699 51 30

Birgitta Edström
Vigselförrättare
076-837 57 99

Anders Ohlsson
Vigselförrättare
anders.b.olsson@karlskoga.se
070-983 84 20

För finsktalande vigsel
Niina Slagner
Vigselförrättare
072-932 63 64

Relaterat

Skicka intygen till:

Karlskoga kommun
Vigselförrättaren
1. KS ledningskontor
691 83 Karlskoga