Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Näringslivsservice

Följande organisationer är på ett eller annat sätt involverat i arbetet kring näringslivet i Karlskoga kommun.

BRO - Business Region Örebrolänk till annan webbplats

Örebro Business Region är ett samarbete mellan kommuner i Örebro län samt angränsande kommuner, som syftar till att utveckla och effektivisera kommunernas service mot företag.

Region Örebro länlänk till annan webbplats

Region Örebro län verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Deras uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. De arbetar bland annat med frågor inom Näringslivsutveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Energi och klimat och Trafik och samhällsplanering.

Möckelnföretagenlänk till annan webbplats

Målsättningen med företagarföreningen Möckelnföretagen är att via samverkan mellan över 300 medlemsföretag, regionens olika aktörer och nätverk inom östra Värmland främja utvecklingen av näringslivet och därigenom bidra till att skapa tillväxt.

IUC Stål & Verkstadlänk till annan webbplats

IUC Stål & Verkstad ägs och styrs av värmländsk industri. Fokus ligger på behoven hos våra medlemmar, det vill säga de små och medelstora industriföretagen. Det kan till exempel vara utveckling inom kompetensförsörjning, marknadsföring, digitalisering, finansiering, robotisering, affärs- och produktutveckling. Utifrån deras behov startar vi och driver projekt, aktiviteter och program som utvecklar innovationsförmågan och skapar konkurrenskraft hos företagen.

Verksamt.se - rådgivning och stöd till företagarelänk till annan webbplats

På hemsidan Verksamt.se kan du som bor i Örebro län få en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag.


Finansiering

Arbetsförmedlingen - Starta egetlänk till annan webbplats

Om du är arbetssökande och ska starta nytt företag så finns möjligheten att få stöd från Arbetsförmedlingen, så kallat ”stöd till start av näringsverksamhet”. Det är det som ofta kallas för starta eget-bidrag. Stödet innebär att du får bidrag en tid när ditt företag är nystartat som hjälper dig att försörja dig. Det är Arbetsförmedlingen som avgör om du kan få bidraget. Lämna in din affärsidé och affärsplan till

ALMI - lån - med meralänk till annan webbplats

För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. I många fall behövs det också kapital. På Almi finns kunskap om företagande och olika typer av lån. Oavsett vilken satsning du står inför, kontakta gärna Almi Mälardalen.

Företag i hela landet har möjlighet att söka regionala företagsstöd för exempelvis konsulthjälp eller investeringar från Tillväxtverket eller den aktuella regionen/länsstyrelsen.

Vinnova - Forskning- & innovationsfinansieringlänk till annan webbplats

På Vinnova kan man se alla erbjudanden och finansiering för olika typer av forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till att stärka Sveriges innovationsförmåga.

Tillväxtverket - regionalt investeringsstödlänk till annan webbplats

För dig som ska starta ett nytt företag eller behöver delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader, maskiner, lönekostnader till följd av en investering, utbildning och/eller konsulttjänster. Gäller enbart vissa geografiska områden, främst i norr. Delfinansiering med högst 50 procent. Ansökan sker löpande.

Uppdaterad 2020-04-03