Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Näringslivslots

Det ska vara enkelt att driva företag i Karlskoga och vår ambition är att det ska vara lika enkelt för företagare att få den hjälp de behöver när det gäller kommunal myndighetsutövning. Det kan handla om att flera olika tillstånd krävs eller att du helt enkelt är osäker på vart i kommunen du ska vända dig till.

Genom att vända dig till vår näringslivslots får du en direkt kontakt som har helhetssyn i ditt ärende. Lotsen ger vägledning och stöd genom hela processen med just ditt företags behov i fokus. Detta ger även förutsättningar för en snabbare ärendehantering.

Näringslivslotsen kommer vara med under hela processen, samordna kontakter och finnas nära till hands för att kunna svara på uppkomna frågor och informera om processens skede. Enkelt och bra!

Vi samarbetar med många av näringslivets aktörer och har ett gott samarbete med bland annat Region Örebro län, Länsstyrelsen Örebro, Örebro och Karlstad universitet, Arbetsförmedlingen och flera andra aktörer.

Uppdaterad 2020-10-26