Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Vatten och avlopp

Vatten är helt nödvändigt för livet på jorden. Vi behöver rent vatten som dryck och till matlagning, personlig hygien, disk och tvätt.

Inom Karlskoga tätort, Linnebäck och Granbergsdals by finns ett kommunalt nät som försörjer invånarna med både dricksvatten och omhändertagandet av avloppsvatten. Karlskoga Energi och Miljö ansvarar för det allmänna nätet.

Enskilt vatten och avlopp

Bor man utanför detta område ansvarar fastighetsägaren själv för att se till att man har dricksvatten. Fastighetsägaren är också skyldig att rena sitt avloppsvattnen innan det når grund- eller ytvatten och återgår till det naturliga kretsloppet för att användas på nytt. Mer information om hur kan rena ditt avloppsvatten finns under Enskilda avlopp.

Uppdaterad 2016-01-21