Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

20 december 2019 - Stöd & omsorg

Förtursregler till seniorboenden på gång

Från nästa år kan personer som uppfyller vissa kriterier få förtur till lägenhet i Karlskogas seniorboenden. Detta sedan socialnämnden i måndags beslöt att godkänna det förslag om förtursregler som förvaltningen tagit fram i samarbete med Karlskogahem.

Det är roligt att vi nu får prova det här och vi räknar med att kunna starta igång med detta i början av nästa år, säger Eva Persson, kanslichef på socialförvaltningen, som påpekar att det är tack vare ett gott samarbete med hyresvärden Karlskogahem som förtursreglerna kan möjliggöras.

Kön till Karlskogahems seniorbostäder har under flera år varit lång, alltifrån fem till tolv år. Många av de som står i kö gör det för att vara säkra på att få en plats den dagen de tycker de behöver det. En del av de som står i kön har specifika önskemål om hur boendet ska vara, tillexempel åt vilket väderstreck eller på vilket våningsplan lägenheten ligger. Detta innebär att personer ofta avstår erbjudanden om lägenhet i väntan på att en som passar deras specifika önskemål ska bli ledig. På grund av det verkar kön längre än vad den egentligen är.

De nya förtursreglerna innebär att man utifrån olika kriterier bedömer behovet av att få förtur till seniorboende. Grundkriteriet för att få förtur är att personens bostad kräver omfattande ombyggnationer för att man ska kunna bo kvar där man bor. Det kan tillexempel handla om att det krävs hiss för att man ska ta sig in och ur sin bostad när man vill delta i samhällslivet eller när man ska besöka sjukvården med mera.

Utöver grundkriteriet så finns ytterligare kriterier, där minst ett till kriterier ska vara uppfyllt: hindrar bostaden en från att delta i sociala och fysiska aktiviteter, upplever man ofrivillig ensamhet eller är man ensamstående. En bedömning görs utifrån kriterierna och då avgörs ifall den sökande ska få ställa sig i förturskön.

Fakta

Seniorboende

Karlskogas seniorbostäder är för personer som har fyllt 65 år och inte ha några hemmavarande barn. Det är hyreslägenheter som är tänkta att passa de som vill bo lugnt och tryggt med jämnåriga.

Karlskogahem har seniorbostäder på flera adresser i Karlskoga. Läs mer om Karlskogahems seniorbostäder.länk till annan webbplats

Vård- och omsorgsboenden

Vård- och omsorgsboenden är till för personer med stort behov av vård och omsorg. Behovet ska vara så omfattande att vården och omsorgen inte kan ges i hemmet på ett bra sätt.

Något kösystem finns inte, det är enbart individens behov som styr om man får en plats. Läs mer om kommunens vård- och omsorgsboenden.

Uppdaterad 2019-12-20