Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

25 juni 2020 - Kommun & politik

Monica Östervall och Lennart Johansson är lokalvårdare vid Torpdalens vårdboende och varje dag ska alla så kallade taytor spritas och torkas.

Städningen förändras med omvärlden

Våren i samband med covid-19 har för många yrkesgrupper i kommunen handlat om att anpassa och ställa om sina verksamheter. Inom städ har det inneburit en del nya arbetssätt för att få allting att fungera.

Inom städverksamheten i kommunen finns det tydliga riktlinjer som gäller sedan tidigare och man ser till att upprätthålla en hög hygienstandard. Det är basala hygienregler som att använd handskar och tvätta händer noggrant med tvål och vatten. Det har stämts av med smittskyddsenheten i ett tidigt skede och ganska nyligen med medicinskt ansvarig sjuksköterska, som är de som har kontakt löpande med smittskyddet inom regionen.

På Torpdalens vårdboende, i så kallade boenderum, kommer man närmare brukarna än i vanliga fall och här har de dagliga städrutinerna förändrats. Vanligtvis finns här en heltidsanställd, men det har förstärkts på grund av den rådande arbetssituationen. Vissa rutiner kan ändras från dag till dag.

Det går bra och det gäller att försöka anpassa sig till den situation som råder. En del brukare har svårt att flytta ut från sitt rum när vi kommer så därför använder vi visir och handskar när vi städar. Dagliga rutiner som förändrats är att vi spritar alla taytor varje dag, det är bland annat trappräck, grindar, handtag, spolknappar på WC, lysknappar, säger Monica Östervall som är lokalvårdare vid Torpdalens vårdboende.

Uppdaterad 2020-06-25