Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

24 juli 2020 - Stöd & omsorg

Undantag från besöksförbud för personer med antikroppar dröjer något

Sedan i mars har Karlskoga kommun besöksförbud på sina vård- och omsorgsboenden med anledning av covid-19. Undantag från besöksförbudet kommer inom kort erbjudas för närstående som kan uppvisa intyg på att denne har antikroppar mot covid-19.

Karlskoga kommun följer socialstyrelsens rekommendationer och kommer att tillåta besök för närstående som kan visa upp ett godkänt intyg som inte är äldre än sex månader. I nuläget inväntar kommunen en lista med godkända laboratorier från Folkhälsomyndigheten.

Förhoppningen är att vi kan erbjuda undantagen inom kort, men vi väljer att avvakta listan eftersom vi även i fortsättningen vill minimera riskerna för smitta på våra boenden, säger Maria Malmsten, tillförordnad socialchef.

Besöken kommer att genomföras med försiktighet, den närstående får till exempel bara uppehålla sig i brukarens bostad, förutom på väg in och ut. Socialstyrelsen rekommenderar dock även fortsättningsvis att besök i första hand ska ske utomhus, om det är möjligt. Besökare kommer också att påminnas om vikten av god handhygien.

Uppdaterad 2020-07-24