Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ung i Karlskoga

Delaktighet och inflytande i Karlskoga och Degerfors kommuner. Alla människor har rätt till delaktighet och inflytande, oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Karlskoga och Degerfors kommuner har de senaste åren arbetat med att skapa konkreta och långsiktiga möjligheter för ungdomar att ha dialog med politiker oberoende av partipolitisk organisation. Det handlar om att utveckla möjligheterna för ungdomar att få, och ge information om samhällets demokrati på ett begripligt, hanterbart och meningsfullt sätt. 
 
Arbetet med att ta fram en modell för ungdomsdialog har genomförts av medarbetare i de båda kommunerna. Kommunfullmäktige i Karlskoga (090928, KF § 144) har uppdragit folkhälsonämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och föreningsnämnden att pröva modellen för att utveckla dialogen mellan politiker och unga.

Uppdaterad 2019-02-27
Sök Ung Peng!

Vill ordna ett arrangemang för andra unga i Karlskoga? Då kan du söka ett bidrag från Ung Peng.

Ung Peng