Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Dricksvatten

Inom Karlskoga tätort, Linnebäck och Granbergsdals by finns ett kommunalt nät som försörjer invånarna med både dricksvatten och omhändertagandet av avloppsvatten.

Karlskoga Energi och Miljö ansvarar för det allmänna nätet. Bor man utanför detta område ansvarar fastighetsägaren själv för att se till att man har dricksvatten. Fastighetsägaren är också skyldig att rena sitt avloppsvattnen innan det når grund- eller ytvatten och återgår till det naturliga kretsloppet för att användas på nytt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?