Till Karlskogas startsida

SCB:s medborgarundersökning

Just nu genomför SCB en medborgarundersökning som handlar om hur det är att bo och leva i Karlskoga kommun.

Om du har blivit utvald att delta kommer du antingen få ett mejl eller brev hem för att SCB och vi vill veta vad du tycker om Karlskoga. Det är din uppfattning som vi är intresserade av, du behöver inte ha egna erfarenheter av Karlskoga kommuns verksamheter för att kunna svara.

Dina svar är viktiga! Det är frivilligt att svara på enkäten, men genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i Karlskoga kommun.

Det finns bland annat frågor om vilket inflytande invånare upplever att de har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för vår kommuns verksamheter.

Inte blivit utvald men vill ändå tycka till?

De personer som tillfrågas att delta i undersökningen är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Har du inte blivit utvald men vill ändå vara med och tycka till? Då har du möjlighet att lämna dina åsikter under Dialog och synpunkter här på vår webbplats.

Till Dialog och synpunkter

Fakta om SCB:s medborgarundersökning

Statistikmyndighetens, SCB, medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Kontaktuppgifter

Namn: Elin Erngren

Titel: Kvalitetsutvecklare

E-post: elin.erngren@karlskoga.se

Telefon: 0586-610 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?