Till Karlskogas startsida

Öppenvård för vuxna – Tellus

Tellus öppenvård vänder sig till personer från 18 år och är en kvalificerad öppenvårds-behandling för personer som utvecklat ett problematiskt förhållande till alkohol, droger, spel eller läkemedel och som kommit fram till att de vill förändra sin situation.

Har du frågor om beroende är du välkommen att ringa oss. Du kan ställa frågor och diskutera funderingar om just dina behov och om vilka olika behandlingsalternativ som finns.

På öppenvården Tellus arbetar drogterapeuter, socialrådgivare och KBT-terapeut.

Vi har även mottagning för alkohol- och drogtest. Provtagningen utförs av utbildad undersköterska.

Du kan komma till oss om du har problem med

  • alkohol
  • narkotika
  • mediciner
  • spel om pengar

Hos oss kan du få enskilda samtal, kartläggning, bedömning och strukturerad behandling i öppenvård.

Samarbeten

Tellus samarbetar med anhöriga, arbetsförmedlingen, arbetsgivare, behandlingshem, beroendecentrum, frivården, psykiatrin och primärvården. Samarbetet sker alltid med tillstånd från personen själv.

Tellus öppenvård – tolvstegsprogram

Tolvstegsprogrammet bygger på Anonyma alkoholisters program för tillfrisknande från beroende. Programmet baseras på teorier och på tidigare medlemmars erfarenheter som lett till nykterhet. Enligt 12- stegsprogrammet behöver alla deltagare vara helt nyktra och drogfria under behandlingstiden.

Behandling i fyra steg

Förberedelseprogram: 2 dagar per vecka under 1 – 3 veckor

Du börjar med att komma till oss på Tellus i förberedelseprogrammet. Där får du veta mer om vårt behandlingskoncept och om oss. Du får även berätta vad du önskar ha hjälp med. Du har möjlighet att lämna prover.

Här får du kontakt med en handläggare som genomför utredning och beslutar om ditt fortsatta deltagande i behandlingskedjan Tellus.

Motivationsprogrammet: 3 dagar per vecka under 4 – 6 veckor

Titta närmare på vad som behöver förändras i ditt liv så att du kan må bättre. Få en bild av vad som krävs för en livsstilsförändring med resultat som du vill ha. Hitta vägen till nykterhet/drogfrihet.

Under dessa 4 - 6 veckor har du möjlighet till sjukskrivning så kallad ”Förebyggande rehabilitering” för att kunna fokusera på dig själv. Du tar själv kontakt med vårdcentralen.

Under programmet får du tid och möjlighet att ställa självdiagnos och reflektera över om behandling är någonting för dig. Bryt falska föreställningar och se klarare på din situation för att kunna fatta rätt beslut angående ditt liv.

Primärbehandling: 4 dagar per vecka under 16 veckor

Vi varvar föreläsningar, filmvisningar och arbetsuppgifter. Målet är att starta en process till ett nyktert/drogfritt liv med livskvalitet. Vi börjar förstå oss själva och gör nödvändiga förändringar för att nå våra mål. I en positiv miljö där jag är stöttad av andra kan förändringen börja.


Behandlingstiden är 16 veckor men är individuellt planerad. Under dessa 16 veckor har du möjlighet till sjukskrivning så kallad ”Förebyggande rehabilitering” för att kunna fokusera på dig själv. Du tar själv kontakt med vårdcentralen.

Du bor kvar hemma och kommer till behandlingen 4 dagar i veckan. Vi äter frukost och avslutar med gemensam lunch.

Eftervårdsprogrammet: 1 dag per vecka under 6 månader

Efter avslutad primärbehandling startar eftervårdsprogrammet. Vi träffas en eftermiddag i veckan och diskuterar och reflekterar över situationer, tankar och känslor. Vi varvar föreläsningar med, gruppsamtal, enskilda samtal vid behov, samt social träning/aktivitet. Efter avslutad eftervård har vi 1 uppföljningssamtal i kvartalet under 1 år.

Metoder och personal

Våra metoder är de rekommenderade behandlingsformerna för beroendeproblematik som anges i de nationella riktlinjerna: tolvstegsprogram, kognitiv beteendeterapi (KBT), motiverande samtal (MI) , ADDIS och nätverksarbete. På finns Tellus finns tre drogterapeuter varav en även arbetar med anhörigbehandling. All personal har regelbunden handledning och Tellus utvärderas kontinuerligt.

Stöd till anhöriga

Om du är anhörig till en person som missbrukar kan du också få hjälp från öppenvården. Du kan få enskilda samtal eller deltaga i gruppverksamhet för anhöriga.

Kontaktuppgifter

Öppettider:
Måndag – fredag 08.00-16.00

Besöksadress:
Baggängsvägen 65

Tellus kontaktas via kommunens servicecenter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?