Till Karlskogas startsida

Folkhälsoarbetet i kommunen

Att må bra är en förutsättning för att kunna uppnå livsmål och ha en bra livskvalitet. Hur människan mår påverkas av hur samhället är organiserat och hur människors livsmiljö och livsvillkor ser ut.

Kommunen har ett omfattande ansvar när det gäller att skapa goda levnadsförhållanden för sina invånare.

Folkhälsoarbetet i Karlskoga och Degerfors verkar för att skapa god och jämlik hälsa för alla medborgare, samt för att stärka barnets rättigheter.

Grundpelare i arbetet är de elva nationella folkhälsomålen samt Barnkonventionen. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

Allt arbete bygger på samverkan med andra verksamheter och organisationer, dels inom kommunen men också regionalt och nationellt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?